Strateegiline riigijuhtimine – tabamata ime või kollektiivne pingutus?
Arvamusfestivali koosloomealal 10. ja 11. augustil 2018

Kahepäevasel koosloome-alal mängime läbi, kuidas maailmatrendide tuultes, ministeeriumide silotorne lõhkudes, kollektiivset tarkust väärtustades mõelda Eesti parimaks paigaks maamunal.

Tulevikustsenaariumide abil seame rühmatöödes Eestile lõputuid eesmärke ning osalusaruteludes vaagime, kuidas seatud sihte saavutada ja nende edenemist hinnata. Enam ei lähene valdkondlike arengukavade või ministeeriumide vastutusalade kaudu, vaid strateegiliselt. Selleks seostame eri teemasid (sildid: kodanikuühiskond, lõimumine, riigireform, rahvaalgatus) ja keskendume seatud eesmärkide elluviimisele.

Koosloomeala arutelude tulemused, nagu ka Arvamusfestivalil toimuvate teiste tulevikkuvaatavate arutelude järeldused kogume ühe sisendina koostatava strateegia Eesti 2035 jaoks osalusplatvormil rahvaalgatus.ee.

Koosloomeala korraldab Riigikantselei strateegiabüroo, Eesti Koostöö Kogu, kultuuriministeerium, siseministeerium.

-> Teele Pehki intervjuu Kuku raadiole koosloomealal toimuma hakkavast (8. aug 2018)

-> GoodNews: Millist Eestit sina tahad aastal 2035?    (8. aug 2018)

Renee Altrov, Brand Estonia

 

KOOSLOOMEALA KAVA

10. augustil

13.00-15.00 Millises maailmas tähistab Eesti oma 120. sünnipäeva? Tulevikustsenaariumide arutelus osalevad tervise- ja tööminister Riina Sikkut, Riigikantselei strateegiadirektor Henry Kattago, Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov, eksperdid Raivo Vare, Silvia Lotman ja Eerik Marmei. Vestlust suunab Toomas Roolaid

15.00-16.45 Terade sõkaldest eraldamine: milline on visioon Eestist 2035? Struktureeritud koosloome kõigi osalejatega, et kujundada Eesti tulevikupilti neljas kategoorias. Suunab Toomas Roolaid

17.00-18.45 Lõimumine 2035: trendid, võimalused, ohud. Koosloome kõigi osalejatega ja ministeeriumide esindajatega, suunab Toomas Roolaid.

11. augustil

12.00-14.00 Lõimumine 2035: kas lõimumist on vaja planeerida või saame ühiskondliku kokkuleppega hakkama? Arutelu

14.00-16.00 Strateegilise ja arengukava-vaba riigijuhtimise matš – 0:1 Eesti vs Šotimaa. Ingliskeelses inspiratsiooniarutelus osaleb Šoti avatud valitsemise vedaja Doreen Grove ja Riigikantselei digiinnovatsiooni nõunik Marten Kaevats, suunab generalist Kaspar Kruup.

16.00-18.00 Kuidas on senised üle 30 rahvaalgatust mõjutanud Eesti arengut? Osalusarutelus räägivad parlamendile tehtud pöördumiste menetlemise köögipoolest ja algatuste mõjususest hoolduskindlustuse rahvaalgatuse ja PÕXITi algatuse näitel Kai Saks (algataja), Helmen Kütt (Riigikogu sotsiaalkomisjon), Rait Kuuse (sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler); Mihkel Annus (algataja), Riigikogu esindaja. Osalusarutelu suunab Triin Vihalemm (Tartu Ülikooli kommunikatsiooniuuringute professor, Koostöö Kogu nõukogu liige)

18.00-19.00 Silotornid lõhutud ja strateegiline riigihaldus paigas? Koosloomeala aruteludest tekkinud järelduste ja uudsete mõtete summeerimine arutelude vedajatega. Küsib Teele Pehk, Koostöö Kogu juht.