SA Eesti Koostöö Kogu on mõttekoda, mis:

 • seirab Eesti pikaajalist arengut mõjutavaid ühiskondlikke teemasid;
 • töötab koostöövõrgustiku ja strateegiliste partneritega välja ettepanekuid, poliitikasoovitusi ja uusi algatusi;
 • edendab demokraatiat, avatud valitsemist ja kodanikuühiskonda;
 • väärtustab koostöökultuuri ja säästvat arengut.

Eesti Koostöö Kogu on Eesti inimarengu aruande väljaandja ja e-demokraatia lipulaeva, kodanikuportaali rahvaalgatus.ee, sisuline arendaja.

Otsime oma väikesesse kollektiivi KOMMUNIKATSIOONISPETSIALISTI

Töö sisu:

 • asutuse kommunikatsiooni- ja turundustegevuste korraldamine;
 • uudiskirja koostamine ja levitamine;
 • veebilehe ja sotsiaalmeedia kanalite haldamine;
 • lihtsamate kujundustööde tegemine;
 • asutuse ürituste ja projektide juures abiks olemine

Eeldame, et Sa:

 • oled loov, ärksameelne ja õpihimuline;
 • mõtled suurelt ja suudad ka ideid elluviia;
 • omad ajakirjanduse, kommunikatsiooni, turunduse või suhtekorraldusealast kõrgharidust või erialast kogemust;
 • valdad korrektset eesti ja inglise keelt, ning oskad ennast hästi väljendada;
 • oled valmis kaasa lööma asutuse ürituste, koostööprojektide ja muude ettevõtmiste läbiviimisel.

Kasuks tuleb:

 • ürituste korraldamise kogemus;
 • vene keele oskus

Omalt poolt pakume:

 • täistööajaga tööd ja motiveerivat töötasu;
 • tervist toetavat töökultuuri ja õdusat töökeskkonda Kadrioru pargis
 • paindlikku töökorraldust
 • tähendusega tööd

Saada meile CV koos motivatsioonikirjaga hiljemalt 16. jaanuariks 2020 aadressile kairi@kogu.ee.

Lisainfo: Kairi Tilga, kairi@kogu.ee