Sihtasutus Eesti koostöö kogu on vabariigi presidendi otsusega 2007. aastal asutatud valitsusväliste organisatsioonide koostöövõrgustik, kuhu kuulub hetkel 78 organisatsiooni. Koostöö kogu korraldab Eesti pikaajalist arengut mõjutavate teemade seiret ning töötab selle põhjal huvigruppe kaasates välja analüüse, ettepanekuid ja poliitikasoovitusi. Kogu tegevus lähtub koostöövõrgustikku kuuluvate organisatsioonide poolt vastu võetavast mitmeaastasest strateegiast – hartast –, mille eelkäijaks võib pidada 20. oktoobril 2003 sõlmitud ühiskondlikku lepet.

See võib kõlada natukene isegi uhkeldavalt, aga tegelikkuses on väga nappide vahendite ja inimestega korda saadetud suuri asju, mis on ka ühiskonda oluliselt mõjutanud. Alates asutamisest on erakonnapoliitiliselt sõltumatu koostöö kogu erinevate valdkondade arvamusliidritest koosneva nõukogu ja oma töötajate panustamisel tegelenud meie ühiskonnale oluliste valdkondadega: rahvatervise, hariduse, inimeste elukvaliteedi ja tööjõu, riigipidamise korralduse ja avaliku sektori reformi, osalusdemokraatia edendamise, pension 2050-ga, samuti avalikku ruumi puudutavate teemadega. Läbi on viidud rahvakogu ning loodud on rahvaalgatusveeb. Koostöö kogu korraldab ka Eesti inimarengu aruande väljaandmist.

Eesti koostöö kogu missioon on tegeleda ühiskonnale oluliste, kuid otsustajatele ebamugavate teemadega.

Koostöö kogu poolt eestveetud ja tervet ühiskonda pikaajaliselt mõjutavad teemad on koorunud koostöö kogu nõukogu aruteludest omavahel, võrgustikuosaliste ja ka presidendiga, samuti inimarengu aruannete järeldustest. Suur osa tööst puudutab otsustajate julgustamist vedada muutusi, mis on Eesti pikaajalist arengut silmas pidades olulised, kuid millel puudub proaktiivne vastutaja või on vastutaja tegevus takerdunud poliitilistesse keerdkäikudesse.

Muutuvas maailmas on fookuse leidmine, hoidmine ja konsensuse saavutamine järjest keerukam. Seda püüabki koostöö kogu oma tegevusega toetada.

Aitäh võrgustikule, kes meid on usaldanud ja aitäh koostööpartneritele, kes meie poolt tõstatatud teemasid tõsiselt on võtnud!

Kaie Karniol
Eesti koostöö kogu nõukogu esimees ja rahandusministeeriumi osakonnajuhataja