11. juunil kell 10 toimub Riigikogu suures saalis oluliselt tähtsa riikliku küsimusena uue Eesti inimarengu aruande „Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud“ arutelu. Ettekannetega esinevad peatoimetaja prof. Helen Sooväli-Sepping ja peatüki „Eesti aruteluruum“ toimetaja Indrek Ibrus. Esitlust ja arutelusid Riigikogu saalist ning sellele kell 13.15 järgnevat pressikonverentsi, on võimalik jälgida otseülekandena ka Riigikogu kodulehel https://www.riigikogu.ee/infoallikad/multimeedia/otseulekanded/. 

Järjekorras üheksanda aruande keskseks teemaks on ruum – füüsiline ja aruteluruum – ning ruumi mõju inimeste heaolule ja ühiskondlikele protsessidele. Aruanne lähtub aina enam levinud arusaamast, et inimese elukvaliteet sõltub otseselt elukeskkonna ja aruteluruumi kvaliteedist. Teema pakkus välja Koostöö Kogu nõukogu 2018. aastal.

Aruande peatoimetaja on Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse professor ja kultuurigeograafia vanemteadur, prorektor Helen Sooväli-Sepping. Aruande koostamisesse on panustanud 39 teadlast Tartu Ülikoolist, Tallinna Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Eesti Maaülikoolist, Eesti Kunstiakadeemiast, Helsingi Ülikoolist ja Manchesteri Arhitektuuriülikoolist.

TAUST:

Eesti inimarengu aruanne on iga kahe aasta tagant ilmuv raport, mis koondab Eesti tunnustatuimate teadlaste poolt koostatud andmestiku ja kirjeldused Eesti Vabariigi sotsiaal-majanduslikust arengust. Eesti inimarengu aruanne on teadmuspõhine peegeldus Eesti tegelikkusest ja arenguvalikutest, mida saavad oma tegevuses aluseks võtta otsustajad nii poliitikas, majanduses kui ka muudes valdkondades. Aruande metoodika põhineb rahvusvahelisel standardil – inimarengu aruannetel (Human Development Reports), mida alates 1990. aastast annab välja ÜRO Arenguprogramm (UNDP). Võttes arvesse paljusid näitajaid, reastatakse igal aastal maailma riigid inimarengu indeksi alusel, mis aitab võrrelda inimeste reaalset elukvaliteeti erinevates riikides.

Eestis on inimarengu aruanne ilmunud 1995. aastast. 2006. aastast alates annab kogumikku välja SA Eesti Koostöö Kogu.

**

Istung on järelevaadatav  siit 

Fotod Riigikogu esitluselt ja pressikonverentsilt. Fotod. Erik Peinar. Riigikogu