Eesti Koostöö Kogu osaluskeskkonnas Rahvaalgatus.ee on nelja ja poole aastaga Riigikogule adresseeritud kollektiivsetele pöördumistele antud rohkem kui 100 000 digitaalset allkirja

„See arv näitab, et kui on loodud mugav, lihtne ja läbipaistev osalusviis, siis inimesed seda ka kasutavad“, sõnas Eesti Koostöö Kogu demokraatia valdkonna ekspert Kadri Org. „Reedel, 23. oktoobril täitunud 100 000 digiallkirja on meie jaoks ilus teetähis, millega minna vastu portaali 5. tegutsemisaastale tuleva aasta märtsis. Digitaalsete vahendite abil aina enam riigielus ja seadusloomes kaasa rääkimine peegeldab kodanike paremat teadlikkust ja tahet oma hääl kuuldavaks teha ka valimistevahelisel ajal“.

Kollektiivsete pöördumiste teemadering on lai, ent peegeldab valdavalt ühiskonnas parasjagu aktuaalseid probleeme ja diskussioone. „Ühiskonnas teravalt tõstatunud teemad jõuavad aina enam Rahvaalgatusveebi toetusallkirju koguma. Seda näeme praegu ka rekordeid purustava perekonnaseaduse muutmise petitsiooniga“, sõnas Org.

Alates Rahvaalgatusveebi loomisest 2014. aastal on Riigikogule esitatud 70 kollektiivset pöördumist, neist 51 digitaalselt osalusportaali vahendusel. Käesoleva aasta augustikuust on Rahvaalgatusveebi kaudu võimalik pöördumisi esitada ka kohalikele omavalitsustele. Selle aja vältel on kohalikul tasandil algatatud ja saadetud allkirju koguma kaks algatust, millest mõlema puhul on allkirjad kokku saadud ning üks neist on esitatud ka kohalikule omavalitsusele menetlemiseks.

Eesti Koostöö Kogu kureeritav Rahvaalgatusveeb võimaldab kodanikel digitaalsete vahenditega rakendada kollektiivse pöördumise õigust, muutes dialoogi Riigikogu ning kohaliku omavalitsusega avatumaks ja poliitilised otsustusprotsessid läbipaistvamaks.

Lisainfo:
Kadri Org-Lilleväli
demokraatia valdkonna ekspert
+372 5648 9584
kadri@kogu.ee