Jaanuaris toimusid kaasava eelarve projekti töötoad, mille eesmärk oli suurendada õpilaste teadlikkust demokraatlikest otsustusprotsessidest ning aktiveerida neid koolielus kaasa rääkima. Töötoad toimusid 13. jaanuaril Rapla gümnaasiumis, 19. jaanuaril video vahendusel Tallinna Rahumäe põhikoolis ja 22. jaanuaril Keeni põhikoolis.

Kõikides koolides toimusid töötoad erineval moel, sõltuvalt õpilaste arvust ja vanusest, kooli piirkonnast ning ürituse toimumise viisist.

Töötoa avas kooli ja/või valla esindaja, kes andis ülevaate kooli eelarvest ning kaasavast eelarvestamisest. Näiteks Rapla gümnaasiumis rääkis Rapla valla arendusjuht Heiti Vahtra õpilastele Rapla valla eelarve korraldamise protsessist ning aastatega saadud kogemustest ja headest näidetest. Lisaks andis Rapla gümnaasiumi juht Sirje Kautsaar ülevaate kooli eelarvest ning tõi ilmekaid praktilisi näiteid eelarve koostamisest. Keeni põhikoolis tutvustas koolijuht Kalmer Sarv kooli kui kohaliku omavalitsuse üksust, mille rahalised vahendid ja eelarve sõltuvad valla ja riigi võimalustest.

Sissejuhatusele tuginedes rääkisid demokraatia olemusest ja digiidentiteedist projekti välised partnerid ehk Korruptsioonivaba Eesti tegevjuht Carina Paju ja Eesti Koostöö Kogu demokraatia valdkonna ekspert Kadri Org. Carina Paju andis ülevaate demokraatia olemusest, toimimisest ja selle seosest korruptsiooniga ning pööras rõhku osaluse ja kodanike initsiatiivikuse olulisusele. Lisaks selgitas Paju, millele eelarve koostamisel rõhku pöörata ning mis on kaasav eelarvestamine, kust see pärineb ja mida on selle abil Eestis ja maailmas saavutatud. Kadri Org avas, mida tähendab digiidentiteet ja miks on seda oluline teada, ning tutvustas värsket koolidele kaasava eelarve läbiviimiseks loodud portaali.

Rapla gümnaasiumis ja Keeni põhikoolis toimus projekti esimesel kogunemisel esmane ideekorje, mil õpilased said välja tuua, millest tunnevad koolis puudust ning mida oleks võimalik etteantud eelarve piirides lahendada. Edaspidi on idee esitajatele toeks õpetajapoolne mentor, kes aitab ettepanekut ning selle vajalikkust sõnastada, visualiseerida ja eelarvestada. Selleks, et välja selgitada ideed, mis käesoleva õppeaasta jooksul ellu viiakse, toimub ülekooliline hääletus, kus saab oma hääle anda kas füüsiliselt paberil või digitaalses keskkonnas.

2020.-2021. õppeaastal ühingu Korruptsioonivaba Eesti algatatud kaasava eelarvestamise projekt koolides on esimene laiaulatuslikum ettevõtmine Eestis, kus kohalike omavalitsuste kaasava eelarvestamise eeskujul saavad õpilased välja töötada, arendada ja esitleda ideesid, mille vahel kooli kogukond valib kõige sobilikuma viisi eelarve kasutamiseks. Eesti Koostöö Kogu kureeritav Rahvaalgatus.ee pakub projekti raames koolidele keskkonda, mis võimaldab õpilastel digitaalselt ettepanekuid esitada ja nende üle hääletada. Tegemist on osaga laiemast Eesti Koostöö Kogu tegevussuunast edendada noorte seas demokraatiat, luues selleks õppekeskkonna, kus õpilastel on võimalik teadmisi osalusdemokraatiast rakendada ja praktiseerida digilahenduste abil.

Lisateave:
Kadri Org
demokraatia valdkonna ekspert
kadri@kogu.ee
+372 5648 9584