Sügisel oli Eesti Koostöö Kogus kuue nädala pikkusel praktikal Tallinna Tehnikaülikooli avaliku halduse ja riigiteaduste bakalaureusetudeng Triin Soo, kes aitas kaardistada kollektiivsete pöördumiste menetlusinfot, et oleks võimalik analüüsida nende saavutatud mõju. Järgnevalt annab Triin oma praktikaperioodist ning selle vältel õpitust ja kogetust ülevaate. 

Eesti Koostöö Kogust olin enne küll teadlik, aga rohkem süvenesin siis, kui hakkasin endale sobivat kohta otsima. Leidsin organisatsiooni kohta piisavalt palju informatsiooni, et tekkis soov praktikat just seal sooritada. Kuna kodulehel ei olnud avalikult praktika kohta infot välja toodud, siis otsustasin kirjutada ja praktikavõimaluse kohta uurida.

Kindlasti oli üks põhjus, miks otsustasin praktikasoovist kirjutada, see, et Eesti Koostöö Kogu hallatava osalusportaali www.rahvaalgatus.ee näol on tegemist väga tähtsa lüliga kodanike kaasamise protsessis. Nimelt on Rahvaalgatus.ee koht, kus on võimalik esitada kollektiivseid pöördumisi nii Riigikogule kui ka kohalikule omavalitsusele. 

Praktika peamiseks ülesandeks oli kaardistada Riigikogule esitatud kollektiivsete pöördumiste menetlemisega seonduvat informatsiooni. Algselt ülesandest teada saades oli väike kartus, kuidas kõigega kuue nädala jooksul valmis jõuan. Juhendaja (demokraatia valdkonna ekspert – Kadri Org) saatis eelnevalt tutvumiseks erinevad allikad, mis tutvustasid praktikaülesande sooritamiseks olulisi komponente. Pean tõdema, et infot oli palju, kuid lähemalt uurides ja lugedes hakkasid seosed tekkima. 

Kaardistamist ootas üle 60 erineva kollektiivse pöördumise. Töötamiseks olid peamised allikad rahvaalgatus.ee portaalis väljatoodu ning riigikogu lehelt leitav kollektiivsete pöördumiste menetlusinfo. Ülesande täitmine vajas põhjalikku süvenemist, sest osa infot oli dokumentides justkui peidus. 

Lisaks menetlusinfo kaardistamisele õppisin väga palju Rahvaalgatusveebi ning selle vajalikkuse kohta ühiskonnas. Rahvaalgatus.ee annab tõesti kodanikule mugava võimaluse esitada olulisel ja vajalikul teemal pöördumisi. Lisaks ülesande täitmisele tulid pöördumiste kaardistamisega arutellu ka muud aktuaalsed teemad. Vaatamata sellele, et praktikaperiood oli kõigest kuus nädalat, sain rohkelt uusi teadmisi. Oma kogemuse põhjal soovitan ka teistel sooritada praktika Eesti Koostöö Kogus. 

Meil on hea meel, et Triin otsustas just Eesti Koostöö Kogusse praktikale tulla ja meile suureks abiks olla! 

Lisateave:
Kadri Org
demokraatia valdkonna ekspert
kadri@kogu.ee
+372 5648 9584