Organisatsioon European Liberal Forum koostas raporti „Next level participation. Citizen-driven e-democracy tools, mis toob 15 juhtumianalüüsi põhjal välja kodanikualgatuslike e-demokraatia vahendite edutegurid ning nende kogemustest tulenevad soovitused kodanikele ja vabaühendustele, kes sarnaseid projekte soovivad ellu kutsuda. 

Analüüsi eesmärk oli mõista, kuidas valitud e-demokraatia tööriistad praktiliselt toimivad, millised on olnud senised väljakutsed ning kuidas saab nende toimimist parendada, et muuta kasutamine kodanikele veelgi mugavamaks.

Viieteistkümne e-demokraatia vahendi kogemuste analüüsi tulemusel joonistusid välja viis mõtet, mis võiksid sarnaste projektidega alustavaid kodanikke ja organisatsioone toetada:

  • Kodanikualgatusliku e-demokraatia tööriista edukuse saavutamiseks on otsustajate, riigiteenistujate ja kodanike usalduse võitmine hädavajalik.
  • Vahendi ülesehitamisel peaks silmas pidama kasutajasõbralikkust ning vastavalt kasutajate tagasisidele seda arendama.
  • On suur võimalus, et esialgu tuleb taolise tööriista ülesehitamiseks ja arendamiseks tugineda vabatahtlikule tööle. Hilisemas etapis, kui vahend on end tõestanud, võivad erinevad rahastamisallikad aidata muuta ettevõtmise professionaalsemaks.
  • Asutused, poliitikud ja omavalitsused võivad uudse kodanikke kaasava e-demokraatia vahendi vastu olla esialgu skeptilised.
  • E-demokraatia tööriista käivitamiseks on soodne hetk mõni konkreetne aktuaalne probleem, sündmus või muu, mille valguses saab näidata ja õigustada vahendi vajalikkust.

Uuringu tegemise eesmärgi ja selle tulemused koondab kokku järgnev videoklipp.