Eelmisel õppeaastal viis koostöös vabaühenduse Korruptsioonivaba Eesti ja SA Eesti Koostöö Koguga kaasavat eelarvestamist läbi neli Eesti kooli üle Eesti. Nüüdseks on valminud juhismaterjal protsessi iseseisvaks läbiviimiseks ning sügiseks oodatakse koole uue lennuga liituma. 

Kaasava eelarvestamise näol on tegemist initsiatiiviga, mille käigus eraldab kool enda eelarvest teatava summa, mille kasutamise üle hakkavad otsustama õpilased. Nagu kohalikes omavalitsusteski, saavad õpilased ise välja pakkuda ideid, mis koolielu parandaksid. Seejärel arendatakse ideed välja miniprojektideks ning lõpuks toimuvad valimised, kus kooli kogukond saab valida oma lemmikidee või -ideed. 

Kaasav eelarvestamine koolides. Illustratsioonide autor Ave Taavet.

Kaasav eelarvestamine koolides. Illustratsioonide autor Ave Taavet.

2020/2021 õppeaastal osalesid projektis: 

  • Tartu Annelinna Gümnaasium, kuhu soetati projekti tulemina õhuhokilaud; 
  • Tallinna Rahumäe Põhikool, kus renoveeriti õueklass, soetati koolihoovi võrkkiiged ning loodi muusikalised vahetunnid ja kooliraadio; 
  • Keeni Põhikool, kus loodi pisiloomaaed ning õueklass; ja 
  • Rapla Gümnaasium, kuhu soetati lauatennise lauad ning välitoolid. 

Eesti koolides läbi viidud kaasava eelarvestamise tulemina paranesid õpilaste teadmised sellest, kuidas kooli otsustusprotsessides osaleda. Projektiga kasvas 2/3 võrra õpilaste arv, kes saavad kooli eelarve koostamisest piisavalt või väga hästi aru. Samuti muutus õpilaste jaoks olulisemaks, et neil oleks võimalus kooli eelarve üle otsustada ning 7 õpilast kümnest tahaks, et kaasav eelarvestamine nende koolis korduks. 

Selgelt on ka näha, et õpilaste jaoks, kes kaasavas eelarvestamises aktiivselt osalesid, on kooli osalusprotsessides osalemine, nagu kooli eelarve üle otsustamine, muutunud olulisemaks. Lisaks õpilased, kelle idee pääses lõpphääletusele, said pärast projekti endi sõnul kordi paremini aru kooli eelarvest, võtsid aktiivsemalt osa hääletamisest ning soovitaksid eakaaslastele oma kooli ja kaasavat eelarvestamist rohkem, kui vähem osalenud õpilased. 

Eesti Koostöö Kogu lõi kaasava eelarvestamise jaoks spetsiaalse lehe kaasavkool.rahvaalgatus.ee, mis on koolidele tasuta kasutamiseks mõeldud keskkond, kuhu üles riputada hääletusele jõudnud ideed ning viia läbi e-hääletus. Paljudel noortel on antud keskkonnas võimalik esimest korda saada kogemus  ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID kasutamisel – just nagu päris valimistel. Nii arendavad õpilased projekti käigus ka oma digipädevusi, millest tulenevaid oskusi rakendada edaspidi ka kohaliku ja riigi tasandi osalusprotsessides.

Sel sügisel ootavad koordinaatorid liituma kolme eestivene õpilaskonnaga kooli. Integratsiooni SA toel on selle sügise eesmärk jõuda just suurema venekeelse elanike arvuga piirkonnas paiknevates ja keelekümbluse programmiga liitunud koolidesse, sest uuringu kohaselt on venekeelsed noored – eelkõige Ida-Virumaal – ühiskondlikult vähem aktiivsed kui teiste Eesti piirkondade noored. Soovime seda koostöös koolidega muuta otsese demokraatiakogemuse võimaldamise kaudu.

Kandideerimiseks tuleb koolil saata lühikese põhjendusega sooviavaldus aadressil carina.paju@transparency.ee. Kool peab osalemiseks olema valmis oma eelarvest eraldama vabalt valitud summa ning projekti ellu viima enne 15. detsembrit. 

Koolidele, kes sel korral programmi ei mahu, on valminud käsiraamat. Tegemist on ülevaatliku ja näitlikustatud juhismaterjaliga, mida saavad kasutada õpetajad või teised kooli eestvedajad kaasava eelarvestamise läbiviimiseks.

Integratsiooni SA toetatud tegevus toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ toetatava alategevuse „Lõimumisalased koostöötegevused” raames.