Käesoleval aastal on kvartalite lõikes allkirjastajate arv pidevalt kasvanud, uute algatuste loomine on liikunud aga just vastupidises suunas. 

Aasta esimese kolme kuuga anti osalusportaalis Rahvaalgatus.ee erinevatele algatustele kokku umbes 31 tuhat allkirja, teisel kvartalil umbes 21 tuhat allkirja ning kolmandal koguni 45 tuhat allkirja. Sealjuures rekordiline kuu oli august, mil inimesed andsid erinevatele algatustele üle 40 tuhande allkirja. 

Uute algatuste loomine on liikunud aga just vastupidises suunas: kui esimesel kvartalil loodi 30 uut algatust, siis teisel 22 ning kolmandal 17. 

Ka erinevatesse institutsioonidesse on kolmandal kvartalil menetlemiseks esitatud vähem pöördumisi kui varasematel: 1 pöördumine suunati Riigikokku arutamiseks ning 5 pöördumist erinevatele kohalikele omavalitsustele. 

Riigikokku saadeti pöördumine seoses Covid-19 vastu laste ja noorte vaktsineerimisega. Kohaliku elu küsimustes tehti pöördumine Jõelähtme vallale seoses Loo aleviku liikluskorraldusega, Rae vallale seoses Põhjapiirkonna üldplaneeringuga, Põhja-Sakala vallale seoses vana veetorniga, Viljandi linnale seoses Uue tänava puudega ning Valga vallale seoses lasteaedade toitlustamisega

Hetkel on Riigikogu menetluses 11 kollektiivset pöördumist.

Viimase kolme kuu jooksul on Riigikogu lõpetanud 3 pöördumise menetlemise: 

Pöördumiste alalehel olevast vastuskirjast on võimalik lugeda komisjonide otsuste kohta täpsemalt.