30. novembril toimuvad taas annetamistalgud, mil vabaühendused üle Eesti kutsuvad inimesi kaasa lahendama ühiskonnas olulisi probleeme. Eesti Koostöö Kogu kogub annetusi Rahvaalgatus.ee haldamisega seotud kulude katteks, et edendada ühiskonnas osalusdemokraatiat. 

Kui palju maksab 1000 allkirja kogumine? Orienteeruv maksumus 1000 allkirja kogumisel on umbes 90 eurot.  

Osalusdemokraatia platvorm Rahvaalgatus.ee võimaldab inimestel riigikogule või kohalikule omavalitsusele koostada ettepanekuid kehtiva regulatsiooni muutmiseks või ühiskonnaelu paremaks korraldamiseks. Platvorm on loodud avaliku rahaga, kuid selle töös hoidmiseks on tarvis kasutajate toetust. Kogutud raha aitab katta digiallkirjastamisega seotud kulusid ning tagada keskkonnas tehnilist tuge ja turvalisust.

Mitmete teiste osalusportaalidega võrreldes teeb Rahvaalgatus.ee eriliseks see, et kasutajad saavad koguda pöördumistele vaid digiallkirju, mis on juriidiliselt võrdsed omakäelise allkirjaga. Juriidiliselt korrektsete elektrooniliste digiallkirjade kogumine on oluline selleks, et nii Riigikogul kui ka kohalikel omavalitsustel oleks Eesti seaduste alusel kohustus neid pöördumisi arutada.

Kui Eestis on kõigile ID-kaardi, Digi-ID või/ja Mobiil-ID omanikele isiklikuks tarbeks ettenähtud teatud hulk tasuta digiallkirju igas kalendrikuus, siis suurel hulgal digiallkirjade kogumine, mida Rahvaalgatus.ee kodanikele võimaldab, on tasuline teenus. Tarvis on tasuda näiteks kehtivuskinnitusteenuse eest, mis lisab antud digitaalallkirjale automaatselt elektroonilise märke, mis määratleb ära allkirja andmise aja ja näitab, et allkirja andmiseks kasutatud sertifikaat sel hetkel kehtis. Samuti tuleb tasuda täiendavalt Mobiil-ID või Smart-IDga antud digiallkirja eest.

Tänavu jaanuarist oktoobri lõpuni on inimesed kogunud erinevatele pöördumistele Rahvaalgatus.ee keskkonnas üle 107 000 digiallkirja, mis on läinud maksma ligi 9600 eurot. Selleks, et Riigikogule saaks esitada kollektiivse pöördumise, on tarvis koguda vähemalt 1000 allkirja. Ühe pöördumise maksumus sõltub nii sellest, kui palju kuu jooksul on kokku allkirju antud (mida rohkem allkirju kogutakse, seda odavam on ühe allkirja hind), kui ka allkirjastamise viisist (kas ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID vahendusel). Orienteeruv maksumus 1000 allkirja kogumisel on umbes 90 eurot.  

Et kõikidel inimestel oleks võimalik rakendada neile seadusega tagatud õigusi nii Riigikogus kui ka kohalikus omavalitsuses kaasa rääkida, on Rahvaalgatus.ee keskkonna kasutamine nii ettepanekute algatajatele kui ka allkirjastajatele tasuta. Digiallkirjastamisega seotud kulude katteks palume kasutajatelt oma äranägemise ning võimaluse järgi toetust: https://rahvaalgatus.ee/donate.

Veebilehelt www.annetamistalgud.ee leiab talgukaardi, kuhu lisanduvad novembri jooksul kõik üle Eesti toimuvad talgud. Annetamistalguid veab eest Vabaühenduste Liit koostöös maakondlike arenduskeskuste võrgustikuga. Sarnane algatus on saavutanud rahvusvahelise menu Giving Tuesday nime all.