Eesti Koostöö Kogul täitub sügisel 15. tegutsemisaasta. Sünnipäevasügisel tunnetame, et koostöö ja dialoog on teemad, mida tuleb täna ühiskonnas rohkem tõstatada. Puistame sel puhul koostööseemneid ja küsime – kuidas suurendada ühiskonnas üksteise kuulamist ja koostööd?

Eesti Koostöö Kogu palvel vaatas professor Marju Lauristin läbi 25 aasta Eesti inimarengu aruanded (1995- 2020). Professor sõnab, et aruannetes kordub aastast aastasse üks märksõna, mis on ühtlasi ka meie suurimaks inimarengu piduriks. See on puudulik koostöövõime Eesti ühiskonnas.

Eesti Koostöö Kogu juhataja Kairi Tilga: “Pöörame sünnipäeva raames sellele teemale tähelepanu ja otsime häid ideid. Tegutseme nende väärtuste nimel ise igapäevaselt, ent sünnipäeva tuules kutsume ka oma võrgustikuliikmeid, häid koostööpartnereid ja sõpru pakkuma koostööd ja dialoogi edendavaid ideid ja lahendusi. Head ideed on kasvulavaks muutustele, mis suurendavad inimeste kaasamist nii riigi kui kohalikku ellu, parandavad Eestis koostööoskusi ja omavahelist dialoogi.”

Kairi Tilga peab vajalikuks, et head ideed välja öeldakse ja kogutakse kokku, sest nii saavad need hakata soodsas pinnases idanema. “Eesti Koostöö Kogu roll on tõstatada valdkondade üleseid ja avalikus arutelus alles kujunemisjärgus teemasid, mille mõju on riigi arengule pikaajaline. Seega ergutame ideekorjega koostöö- ja dialoogiteemalist lahendustele orienteeritud avalikku arutelu. Ideedest ammutame ka ise oma järgmiste aastate fookusteemadeks inspiratsiooni.”

Kõik head ideed saavad esitajate nõusolekul olema nähtaval veebiseinal: https://kogu.ee/ekk15/.

 

 

 

 

Fotol: Eesti Koostöö Kogu 15. tegevusaasta sünnipäevarüü. Kujunduse autoriks on Kaspar Ehlvest.