Jõulukuul loodi Rahvaalgatus.ee portaalis 4 uut algatust ja 2 algatust jõudsid allkirjastamise faasi. Riigikokku jõudis 2 ja kohalikku omavalitsusse 1 algatus. Euroopa osalusdemokraatia portaalis registreeriti sel aastal 10 uut algatust. Detsemberikuus anti Rahvaalgatuses tavapärasest vähem allkirju, kuid algatajateni jõudis suur hulk vastuskirju nii riigi kui ka kohaliku omavalitsuse tasanditel. Kokku kogunes algatustele 5649 digiallkirja.

Riigikogu majanduskomisjon toetas algatust „Elektriliste tõukerataste parkimistava on ohtlik ja vajab liiklusseadusega reguleerimist!”. Majanduskomisjon: „Ühtlasi otsustas komisjon ära oodata Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt ettevalmistatava eelnõu ja selle seadusena vastuvõtmisega kehtestada elektrilistele tõukeratastele parkimisreeglid.” Sotsiaalkomisjon nõustus osaliselt algatusega „Peretoetused õiglaseks!”, kuid nenditi, et ühe- ja kahelapseliste perede sääraseks toetamiseks riigieelarves vahendeid ei ole. Maaeluminister Urmas Kruuse kinnitas oma vastuses algatuse „Nõuame looduskaitseliste piirangute õiglast hüvitamist” toetajatele, et ministeerium on ideeliselt valmis tegema vajalikud muudatused ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavasse. Väliskomisjon toetas vastuskirjas algatuse „Palume aidata üliõpilastel Eestisse jääda!” järgi kitsalt piiritletud erandi tegemist eestimeelsetele tudengitele. Algatus „Energiabörsidelt lahkumine” edastati majanduskomisjoni poolt Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile.

Tallinna linn kinnitas algatuse „Ei asfaldile Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala metsas!”  toetajatele, et tühistatud on senised ehitusload ning ehitustegevust Sütiste metsas enam ei toimu. Kohtla-Järve kinnitas algatuse „Kohtla-Järvel tänavavalgustuse taas sisselülitamine” toetajatele, et nad jälgivalt teravalt olukorra arenguid ning ei ole tänaseks kuritegevuse ja õnnetuste tõusu täheldanud.

Euroopa osalusdemokraatia portaalis registreeriti sel aastal 10 uut algatust ning üks neist suutis ka vajalikud miljon allkirja kokku koguda. Algatajate mõtteid protsessi kohta saab kuulata Euroopa kodanikualgatuse taskuhäälingu lehelt: https://europa.eu/citizens…/citizencentral-podcast_en