EIA patroon Eesti Vabariigi president Alar Karis ja Tartu Ülikooli kaasprofessor Jaan Aru pööravad ülemaailmsel vaimse tervise päeval tähelepanu vaimsele heaolulu tundetarkuse teemalises e-tunnis „Miks mu tunded mõnikord ajudele käivad“.

Rahvusvaheline vaimse tervise kuu on seekord pühendatud tundetarkuse arendamisele. See mõjutab oluliselt meie vaimset tervist ja heaolu, toetades elus hakkamasaamist ning võimekust hoolitseda enda tervise eest. Vaimsest tervisest räägib ka Eesti Koostöö Kogu uus, peagi ilmuv Eesti inimarengu aruanne (EIA).

Eestis on inimarengu aruanne ilmunud 1995. aastast. 2006. aastast alates annab kogumikku välja SA Eesti Koostöö Kogu. Eesti inimarengu aruande (EIA) teemafookuse püstitab Eesti Koostöö Kogu nõukogu. EIA ilmub raportina iga kahe aasta tagant, koondades Eesti tunnustatud teadlaste koostatud andmestiku ja kirjeldused Eesti sotsiaal-majandusliku arengu kohta.