Riigikogu valimiste eel näeme selgelt kodanikuaktiivsuse tõusu ka Rahvaalgatus.ee portaalis, kus loodi veebruari jooksul 15 uut algatust. Riigikokku jõudis 2 ja kohalikku omavalitsusse 5 algatust.Kokku kogunes algatustele 28 939 digiallkirja.
Teemadena olid kohaliku omavalitsuse tasandil üleval eelkõige haridusteemad, millele koguti allkirju Tallinna linnas ning Rakvere, Rõuge ja Lääneranna valdades. Riiklike teemadena olid üleval koerte ketis pidamine, kehtiva lastetoetuste õiglasemaks tegemine, puude hindamine, Eesti haridus, valimislubadused ja odavlennufirmad.

Veebruaris korraldas riigikaitsekomisjon algatuse “Ei Nursipalu harjutusväljaku laiendamisele!” teemalise avaliku koosoleku, mis on järelvaadatav: https://www.youtube.com/watch?v=cbhsOE1l_Iw. Riigikogu väliskomisjon nõustus algatuse “Eesti Vabariigi aastapäeva pidustustel ei tohiks osaleda Iraani Islamivabariigi suursaadik.” sisuga. Väliskomisjoni esimees Andres Sutt: “Komisjoni liikmed mõisavad hukka Iraani rahumeelsete demonstratsioonide jõhkra mahasurumise ja avaldavad tunnustust Iraani rahvale, kes oma õiguste eest seisab. Iraani suursaadiku mitte kutsumine Vabariigi aastapäevale on vähim, mida Eesti riik sellises olukorras teha saab”.

Algatus “Tugiisik töölepinguga tööle, sai Riigikogu sotsiaalkomisjonilt vastuskirja: „Mõistes teema olulisust nii algatajate kui ka suure osa Eesti ühiskonna jaoks, pöördub sotsiaalkomisjon Sotsiaalministeeriumi poole, kus palume Sotsiaalministeeriumil koos oma allasutusega: 1) jätkata tööd analüüsiga, millest selgub, millised on võimalused tugiisikuteenuse ümberkujundamiseks; 2) tegeleda aktiivselt kohalike omavalitsuste aga ka tugiisikuteenust osutavate isikute nõustamise ja teadlikkuse tõstmisega ning julgustada neid pöörama rohkem tähelepanu ka lepingulisele vormile; 3) mõelda tugiisikutega lepingute sõlmimise eriregulatsiooni peale nagu asendushooldusteenust osutatavatel perevanematel; 4) leida võimalusi tugiisikute ettevalmistamiseks ja koolitamiseks.“

Euroopa kodanikualgatuseEi uimepüügile ja -kaubandusele“ algatajad kohtusid veebruaris Euroopa Komisjoniga. Veebruaris registreeriti uus kodanikualgatus „Sisserändajate väärikas vastuvõtmine Euroopas“. Euroopa kodanikualgatuse masintõlgitud uudiskiri on leitav siit.