Rahvaalgatus.ee vahendusel on nüüdseks kogutud juba üle poole miljoni digiallkirja. See peegeldab osalusrevolutsiooni tulekut Eestis ja kutsub mõtestama arutleva demokraatia aina kasvavat rolli poliitikas osalemisel.

Seitse aastat tagasi, esimesel tegevusaastal läks Riigikogu poole teele Eesti Koostöö Kogu Rahvaalgatus.ee osalusportaali vahendusel kuus rahvaalgatust, järgneval üksteist. Tänaseks on tavaline, kus sama suurusjärk algatusi esitatakse otsustajatele vaid ühe kuu jooksul. Eesti Koostöö Kogu eksperdid prognoosivad praeguse tempo juures, et Rahvaalgatus.ee jõuab järgmise miljoni hääleni järgmise kahe aastaga.

Eesti Koostöö Kogu ekspert Maarja-Leena Saar: “2020. aasta teises pooles tõusis 12 kuu keskmine allkirjade arv 1000-lt allkirjalt 10 000 allkirjale ühes kuus. Põhjuse, mis sellise Eesti inimeste plahvatuslikku kodaniku aktiivsuse tingis väärib tähelepanu ja omaette arutelu. Kõige ilmekam on rahvaalgatuste hüpet vaadata e-valimiste tulemuste taustal. On ju meil kollektiivis omakeskis ütlemine, et meil toimuvad valimised iga päev. Inimesed saavad oma meelsust väljendada ja hääle anda otsustajate suunas iga päev.” 

Kõrvutades rahvaaalgatuste ja Riigikogu saadikute häältesaagi, siis näeme, et suurusjärgud on samad. “Öeldakse, et apelsine ei saa õuntega võrrelda. Aga näeme, et viljakorvid on sama suured. See panebki küsima, miks on arutleva demokraatia tõus esindusdemokraatia kõrvale jäänud igapäevases poliitikaelu kommentaariumis teemana tagaplaanile,” tõstatas arutelu Maarja-Leena Saar.
Joonis 1. E-valimistel kogutud hääled ja Rahvaalgatus.ee aasta jooksul kogutud hääled ühel skaalal

Eesti Koostöö Kogu Rahvaalgatus.ee täidab juba seitse aastat olulist rolli ühiskondliku ventiilina ja mure kohtade esiletõstjana. Tänu Rahvaalgatus.ee-le saavad inimesed reageerida poliitilistele otsustele või plaanidele ka valimiste vahelisel ajal. Riigikogu komisjonides tegutsevad tegevpoliitikud on mõistnud, et nendega koos otsivad teemapõhiselt lahendusi sama kaaluga rahvaalgatuste ehk rahva esindajad. 

Riigikogu komisjonis kohtuvad rahva valitud esindajad rahva valitud teemadega. Neil on suur vabadus leida parim viis pakutud idee rakendamiseks või kitsaskoha leevendamiseks. Miks see nii oluline on? Lihtsustatult võttes annab esindusdemokraatia meile osalusvõimaluse kord nelja aasta jooksul, aga arutleva demokraatia kaudu on võimalik enda jaoks oluliste küsimuste poolt hääletada iga päev,” selgitas Maarja-Leena Saar.

“Kui püüda Rahvaalgatus.ee algatustele otsa vaadata valdkonniti või teema põhiselt, siis ilmselgelt on tänasel päeval keskkonna- ja sotsiaalkomisjonil pidevalt menetluses vähemalt üks rahvaalgatus. Läbi aegade on kumbki komisjon korjanud viiendiku algatustest. Suurusjärgu madalama kümnendiku vähem jõuab rahvaalgatusi kultuuri-, rahandus- ja majanduskomisjoni,” tõi Maarja-Leena Saar välja valdkonnad, mis rahval hinge eriti pitsitama panevad.

Joonis 2. TOP101 algatuste kõrvutamine Riigikogu saadikute häältesaagiga 

Rahvaalgatus.ee on täna kõige kasutatavam kodanike igapäevademokraatias osalemise tööriist, millel ka suur rahvusvaheline tunnustus. Osaluskeskkonna populaarsuse plahvatuslik kasv näitab, et eestlased on leidnud endale sobiva viisi kohalikus poliitikas kaasalöömiseks. 

Rahvaalgatus.ee võimaldab alates 2016. aasta kevadest Riigikogule kollektiivsete pöördumiste esitamise õigust kasutada. Alates 2020. aasta augustist on Rahvaalgatus.ee vahendusel võimalik teha pöördumisi ka kohalikele omavalitsustele. Veel lühikese tegutsemisaja tõttu on kohalikul tasandil osalusportaali praktika napp, aga ga tõusutendentsi näitavad needki numbrid.

2020. aastal saadeti kohalikesse omavalitsustesse (KOV) neli algatust, 2021. aastal 15 algatust ja 2022. aastal 29 algatust. Seda oli kusjuures juba rohkem kui samal aastal riigikokku saadetud algatusi. Tänaseks on ligi pooltesse kohalikesse omavalitsustesse juba vähemalt üks algatus saadetud.

Joonis 3. Häälte jagunemine Riigikogu ja kohalike omavalitsuste vahel kuu lõikes

Ennustame inimeste seas usalduse võitnud osalusvärava veel suuremat juurdumist inimeste igapäeva. Vaadates Rahvaalgatus.ee statistikat, joonistub praegu välja tõeline kohaliku tasandi osalusrevolutsioon. Rahvaalgatus.ee on toonud esindusdemokraatia kõrvale otsuseid kujundama ka eesti inimesed.

Joonis 4. Kohalikele omavalitsustele suunatud algatustele antud häälte arv

2016. aastal Eesti Koostöö Kogu poolt loodud loodud Rahvaalgatus.ee on digitaalne suhtluskanal kodaniku, Riigikogu ja kohaliku omavalitsuse vahel, mis võimaldab inimestel mugavalt realiseerida kollektiivsete pöördumiste õigust muutes poliitilised otsustusprotsessid läbipaistvamaks ning dialoogi avatumaks. Rahvaalgatus.ee platvormi on püsti pannud ja seda haldab SA Eesti Koostöö Kogu tihedas koostöös Riigikogu Kantseleiga.Rahvaalgatus.ee on The Innovation in Politics Awards 2023 konkursil finalist. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi konkursil nomineeriti Rahvaalgatus.ee parima avaandmete taaskasutaja 2023 kategoorias.