Maikuu 2023 tõi Rahvaalgatus.ee keskkonnale uue rekordi – ühes kuus anti rekordilised 41 961 digiallkirja. Allkirjastamisele saadeti sel korral 11 algatust, Riigikokku saadeti 4 ja kohalikku omavalitsusse ühtegi algatust ei jõudnud. Teemadena olid kohaliku omavalitsuse tasandil üleval koolid ja elukeskkonna küsimused ning riiklike teemadena autojuhtide tervisetõendid, suurte koerte suukorvistamine, abielu mõiste ja määratlus, e-hääletus, Eesti majandus, erivajadustega laste õpetajad, Belgorodi Rahvavabariik ja Rahvaalgatus.ee.
Algatus “Riigieelarvelise rahastuse peatamine erakondadele, millel on kehtiv kriminaalkaristus” sai põhiseaduskomisjonilt vastuskirja: „Eesti Reformierakonna, Erakond Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna valitsusliidu programmi aastateks 2023-2027 punktis 10.1.5 nähakse ette seaduse muutmine ja reegli kehtestamine, mille kohaselt vähendatakse kriminaalkorras karistatud erakonnal riigieelarvelist toetust. Seega on olemas koalitsiooni ühine arusaam ja poliitiline kokkulepe muuta selles osas erakonnaseadust.“ Algatus “Võimaldada kinnisvaraomanikel taotleda viisasid ning siseneda Eesti riiki, et hooldada, ülalpidada oma kinnisvara (kommunaalmaksete tasumine, remonditööd jne)” sai põhiseaduskomisjonilt vastuse, kus selgitati, et oma nõudmised tuleks edastada Vene Föderatsioonile, kelle võimuses on lõpetada Ukraina invasioon.
Euroopa kodanikualgatuse rindel registreeriti 31. mail uus algatus „Kohtupretsedendi kontseptsiooni tõhus rakendamine kõigis ELi riikides“. Päev varem alustati algatusele „Kõigi Euroopa pealinnade ja inimeste ühendamine kiirrongivõrgu kaudu“ allkirjade kogumist: https://europa.eu/citi…/initiatives/details/2023/000004_et Algatuse „Päästkem julmusevaba kosmeetika – loomkatseteta Euroopa“ autorid kohtusid 25. mail Euroopa Parlamendiga. Euroopa Parlamendis arutati ka 11. mail kodanikualgatust „Ei uimepüügile ja -kaubandusele“, mille video on saadaval siin: https://multimedia.europarl.europa.eu/en/search… Euroopa kodanikualgatuse masintõlgitud maikuine uudiskiri on leitav siit: https://ec.europa.eu/…/ecif/newsletter-archives/45801…