Meid ümbritseva füüsilise keskkonna tervisest sõltub inimese vaimne tervis ja heaolu, on 15. novembril 2023 toimuva konverentsi „Loo või loobu! Ruumiloome kui vaimse tervise alustala” põhisõnum.

Kaks viimast Eesti inimarengu aruannet (EIA) on laiema avalikkuse tähelepanu viinud vaimse heaolu ja füüsilise keskkonna tugevatele seostele. Toome need kaks suurt teemat taas ühise laua taha ruumiloome konverentsil Valga kultuuri- ja huvialakeskuses. Kuidas mõtestada ruumilist planeerimist vaimse tervise ja kogukondliku ruumivajaduse võtmes, aitavad lahti harutada teiste hulgas EIA  eksperdid ja teadlased Dagmar Kutsar, Karin Bachmann, Hans Orru, Sirle Salmistu.  Ettekandega „Milleks meile ankurasutused?“ esineb ka Eesti Koostöö Kogu juhataja Kairi Tilga, millele järgneb paneeldiskussioon kohalike ankurasutuste juhtidega.

Konverents sünnib koostöös Tartu Maailmaülikooli, Eesti Koostöö Kogu, Valga Vallavalitsuse, Lõuna-Eesti Kogukonnaprogrammi ja Europe Direct Valgamaaga. Konverents on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist.

EIA 2023 „Vaimne tervis ja heaolu“ https://kogu.ee/eesti-inimarengu-aruanne-2023/
EIA 2019/202 „Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud“ https://kogu.ee/eesti-inimarenguaruanne-2019-2020/