Eesti inimarengu aruanne (EIA) on ainulaadne raport, mis koondab Eesti tunnustatuimate teadlaste poolt koostatud andmestiku ja kirjeldused Eesti Vabariigi sotsiaal-majanduslikust meediakajastusarengust. EIA on tõetruu peegeldus Eesti tegelikkusest, mida saavad oma tegevuses aluseks võtta otsusetegijad nii poliitikas kui majanduses ja muudes valdkondades.

EIA metoodika põhineb rahvusvahelisel standardil – inimarengu aruannetel (Human Development Reports), mida alates 1990. aastast annab välja ÜRO Arenguprogramm (UNDP). Võttes arvesse paljusid näitajaid, reastatakse igal aastal maailma riigid inimarengu indeksi alusel, mis aitab võrrelda inimeste reaalset elukvaliteeti erinevates riikides.

Eesti Koostöö Kogu on EIA väljaandja alates 2006. aastast. Inimarengu aruanded valmivad järgmiselt: Koostöö Kogu nõukogu püstitab iga kahe aasta järel ilmuvale EIA-le teema, mille sisustamiseks otsib Koostöö Kogu juht kutsutud konkursiga peatoimetaja. Peatoimetaja peab olema doktorikraadiga teadlane (eelistatavalt professor) Eesti avalik-õiguslikus ülikoolis ning artiklite autorid peavad tulema vähemalt kolmest Eesti ülikoolist. Peatoimetaja ja tema pakutud toimetajate meeskonna valib kavandite alusel välja Koostöö Kogu nõukogu. EIA väljaandmist rahastab Koostöö Kogu oma eelarvest.

Eesti inimarengu aruandeid saab tellida elektroonilise ankeedi kaudu või osta Eesti Koostöö Kogu kontorist (A. Weizenbergi 30, Tallinn).

 

Eesti inimarengu aruanne

Eesti inimarengu aruanne (EIA) on iga kahe aasta tagant ilmuv raport, mis koondab Eesti tunnustatuimate teadlaste poolt koostatud andmestiku ja kirjeldused Eesti Vabariigi sotsiaal-majanduslikust arengust. Eesti inimarengu aruanne on teadmuspõhine peegeldus Eesti tegelikkusest ja arenguvalikutest, mida saavad oma tegevuses aluseks võtta otsustajad nii poliitikas, majanduses kui ka muudes valdkondades.

Aruande metoodika põhineb rahvusvahelisel standardil – inimarengu aruannetel (Human Development Reports), mida alates 1990. aastast annab välja ÜRO Arenguprogramm (UNDP). Võttes arvesse paljusid näitajaid, reastatakse igal aastal maailma riigid inimarengu indeksi alusel, mis aitab võrrelda inimeste reaalset elukvaliteeti erinevates riikides.

Eestis on inimarengu aruanne ilmunud 1995. aastast. 2006. aastast alates annab kogumikku välja SA Eesti Koostöö Kogu.

Inimarengu aruande teemafookuse püstitab Eesti Koostöö Kogu nõukogu.  EIA väljaandmist rahastab Koostöö Kogu oma eelarvest.

Eesti inimarengu aruanne 2019/2020 “Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud”

Koostöö Kogu nõukogu valis 2018. aastal inimarengu aruande peatoimetajaks Tallinna Ülikooli keskkonnakorralduse professori ja kultuurigeograafia vanemteaduri Helen Sooväli-Seppingu. 2020. aasta suvel ilmuv aruanne käsitleb avaliku ruumi ja demokraatia seoseid, avades neid teemasid piirideta ja hargmaise maailma kontekstis.

Eesti inimarengu aruanne 2016/2017 “Eesti rändeajastul”

Tartu Ülikooli linna- ja rahvastikugeograafia professori Tiit Tammaru peatoimetatud ja 40 teadlase koostatud Eesti inimarengu aruanne 2016/2017 „Eesti rändeajastul“ keskendub rändeajastu mõjudele Eesti rahvastikukasvule, hargmaisusele, ühiskonna sidususele, keelele ja kultuurile.

Inimarengu aruande põhisõnum on: ilma sisserändeta ei jää Eesti rahvaarv püsima. Seetõttu on Eestil vaja otsustada, kas tahame rännet meile kasulikult juhtida või üksnes reageerime isekujunevale sisserändele. Aruande autorite hinnangul vajab Eesti proaktiivset poliitikat, kuidas lahendada rahva arvu vähenemine, rändeküsimus ja lõimumisprobleem.

Aruande autorite sõnul on Eesti koos ülejäänud maailmaga astumas uude rändeajastusse, mida iseloomustab inimeste rände suurenemine ja rände olemuse muutumine.

Kolme ülikooli teadlaste koostöös valminud inimarengu aruande „Eesti rändeajastul“ toimetajate kollektiivi kuuluvad lisaks Tiit Tammarule (peatoimetaja) Raul Eamets (kaas-peatoimetaja), Kristina Kallas (kaas-peatoimetaja), Allan Puur (peatükk „Ränne ja rahvastikumuutused Eestis ning Euroopas“), Rein Ahas (peatükk „Väljapoole avatud Eesti: hargmaistumine“), Anu Realo (peatükk „Sisseränne ja lõimumine“), Anna Verschik (peatükk „Ränne, identiteedi- ja keelemuutused“) ja Marek Tamm (peatükk „Eesti kultuurimuutused avatud maailmas“).

Aruannet saab mugavalt lugeda eesti ja inglise keeles koos venekeelse kokkuvõttega veebikeskkonnas https://inimareng.ee/

 

Eesti inimarengu aruanne 2014/2015 “Lõksudest välja?”

EIA2015kaas

Eesti inimarengu aruanne 2014/2015 “Lõksudest välja?”, mis seekord keskendub 10 aasta eest Riigikogus vastu võetud pikaajalise arengustrateegia „Säästev Eesti 21“ rollile ja mõjule Eesti lähimineviku otsustes ja arengus. Aruanne otsib muu hulgas vastuseid küsimustele, kas kümnendi eest teadlaste poolt Eestile seatud sihid on õiged ja saavutatavad ka praegu, kas strateegia Säästev Eesti 21 on täitnud oma eesmärgi, ning kas ja kuidas tuleks seda strateegiat kümnendi võrra targematena rakendada.

EIA 2014/2015 „Lõksudest välja?“ peatoimetaja on Tallinna Ülikooli professor Raivo Vetik. Aruanne on jagatud viide peatükki: heaolu kasv, selle mõju ja perspektiivid (toimetaja Erik Terk), sotsiaalne sidusus (Ellu Saar), keskkond ja inimene (Mihkel Kangur), Eesti kultuuriruumi areng (Marju Lauristin), jätkusuutliku poliitika kujundamine (Georg Sootla).

EIA 2014/2015 eestikeelne versioon (pdf), EIA 2014/2015 inglisekeelne versioon (pdf)

 

Eesti inimarengu aruanne 2012/2013 “Eesti maailmas”

EIA_esileht2Eesti inimarengu aruanne 2012/2013 “Eesti maailmas”

Eesti inimarengu aruanne 2012/2013 “Eesti maailmas”, mis analüüsib Eesti asukohta maailma ja Euroopa autoriteetsetes uuringutes ning heidab pilgu rahvusvaheliste võrdluste metoodikale ja köögipoolele.

EIA 2012-2013 „Eesti maailmas“ on jagatud viide peatükki: inimareng (toimetaja Mati Heidmets), inimene ja ühiskond (Marju Lauristin), heaolu ja elukvaliteet (Anu Toots), majandus (Jüri Sepp), globaliseerumine ja poliitikamustrid (Erik Terk).

EIA 2012/2013 eestikeelne versioon (pdf),  EIA 2012/2013 inglisekeelne versioon (pdf)

 

Eesti inimarengu aruanne 2010/2011 „Inimarengu Balti rajad: muutuste kaks aastakümmet“

See inimarengu aruanne on eriline, keskendudes Eesti kahekümne taasiseseisvumisaasta saavutustele ning võrdluspildile meie naabritega Lätis ja Leedus, Läänemere ümbruses ning Euroopa Liidus.

EIA 2010/2011 eestikeelne versioon (pdf), EIA 2010/2011 inglisekeelne versioon (pdf)

 

Eesti inimarengu aruanne 2009

Peatoimetaja Marju Lauristin, peatükkide toimetajad I Ain Aaviksoo, II Kaja Peterson, III Rivo Noorkõiv, IV Rein Vöörmann, V Veronika Kalmus, VII Erik Terk. Väljaannet illustreerisid konkursi „Eestis on hea!“ võidutööd.

Eesti inimarengu aruande 2009 lühiülevaade eesti keeles,  содержание доклада на русском языке, täistekst eesti keeles, full text in English.

 

Eesti inimarengu aruanne 2008

Eesti inimarengu aruanne 2008 (peatoimetaja Marju Lauristin, peatükkide toimetajad: I Ene-Margit Tiit; II: Ain Aaviksoo; III: Dagmar Kutsar; IV: Triin Vihalemm, V: Veronika Kalmus, Margit Keller, Pille Pruulmann-Vengerfeldt; VI: Erik Terk; VII: Marju Lauristin, Erik Terk). Väljaannet illustreerisid loovtööde konkursi “Minu Eesti” võidutööd.

Eesti inimarengu aruande 2008 lühiülevaade eesti keeles, täistekst eesti keeles, full version in English.

Eesti inimarengu aruanne 2007

Peatoimetaja Mati Heidmets, peatükkide toimetajad Raivo Vetik, Mati Heidmets, Marju Lauristin, Erik Terk. Väljaannet illustreerisid laste joonistusvõistluse “Minu Eesti” võidutööd. 18. septembril 2008 toimus Riigikogus EIA 2007 kui olulise tähtsusega riikliku küsimusega arutelu.

Eesti inimarengu aruanne 2007 elektrooniline versioon eesti keeles, in English.

Eesti inimarengu aruanne 2006

Peatoimetaja Mati Heidmets, peatükkide toimetajad Raivo Vetik, Juhan Kivirähk, Erik Terk, Mati Heidmets). Väljaannet illustreerisid fotokonkursi “Minu Eesti 2006” võidufotod.

Eesti inimarengu aruanne 2006 elektrooniline versioon eesti keeles, in English.

Aastatel 1995-2003 andis Eesti inimarengu aruannet välja Tallinna Ülikool. Enamus neistki aruannetest on elektrooniliselt kättesaadavad: 19951996,199719981999200020012002.

Eesti iniarengu aruanne 2016/2017

Eesti iniarengu aruanne 2016/2017

Eesti iniarengu aruanne 2014/2015

Eesti iniarengu aruanne 2014/2015

Eesti iniarengu aruanne 2012/2013

Eesti iniarengu aruanne 2012/2013