Eesti inimarengu aruanne 2014/2015

EIA2015kaas29. mail 2015 ilmus Eesti inimarengu aruanne 2014/2015 „Lõksudest välja?“, mis seekord keskendub 10 aasta eest Riigikogus vastu võetud pikaajalise arengustrateegia „Säästev Eesti 21“ rollile ja mõjule Eesti lähimineviku otsustes ja arengus.

Eesti inimarengu aruanne (EIA) 2014/2015 otsib muu hulgas vastuseid küsimustele, kas kümnendi eest teadlaste poolt Eestile seatud sihid on õiged ja saavutatavad ka praegu, kas strateegia “Säästev Eesti 21” on täitnud oma eesmärgi, ning kas ja kuidas tuleks seda strateegiat kümnendi võrra targematena rakendada.

EIA 2014/2015 „Lõksudest välja?“ jaguneb viide peatükki: heaolu kasv, selle mõju ja perspektiivid (toimetaja Erik Terk), sotsiaalne sidusus (Ellu Saar), keskkond ja inimene (Mihkel Kangur), Eesti kultuuriruumi areng (Marju Lauristin), jätkusuutliku poliitika kujundamine (Georg Sootla). Seekordsel EIA-l on kokku 55 autorit Tallinna Ülikoolist, Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Praxisest ja mujalt. EIA 2014/2015 peatoimetaja on Tallinna Ülikooli professor Raivo Vetik.

EIA 2014/2015 elektrooniline versioon (pdf)

EIA 2014/2015 inglise keeles (pdf)

Eesti Koostöö Kogu annab EIAt välja alates 2006. aastast.

28. augustil 2015 usutles Valle-Sten Maiste Sirbi jaoks Eesti inimarengu aruande kauaaegseid koostajaid Mati Heidmetsa ja Marju Lauristini, viimase aruande peatoimetajat Raivo Vetikut ning Erik Terki. Vestlusring aruande olemusest, ühiskondlikust rollist ja tulevikust on täies mahus loetav siin.

Lisaks ilmusid Sirbis temaatilised arvustused EIA artiklitele:

–        Kaarel Tarand „Fakte ja juhte lahutab kuristik“

–        Ero Liivik „Vastuolulised soovitused demokraatia edendamiseks“

–        Agu Uudelepp „Kes vinnastab lõkse?“

–        Ott Karulin „SOKK ehk statistiliselt on kõik korras“

–        Mart Rannut „Piirkondlik segregeerumine Eestis on ilmne“

 

Fotod inimarenguaruande 2014/2015 esitluselt Kumu saalist, pildistas Liina Lelov.