Eesti Koostöö Kogu loodud programm “Dialoog kogukonnaga” on oluline osa Siseministeeriumi “Kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamine 2023–2026“ tegevusplaanist. Tulevikku muudame koos viie partneri ja nende erinevate ettevõtmistega: Siseministeerium, Eesti Rahvaülikoolide Liit, Maakondlikud Arenduskeskused, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut ja OÜ Toimevõimendi. 
Eesti Koostöö Kogu arenguprogramm “Dialoog kogukonnaga” on mõeldud omavalitsuse juhtidele (sh abivallavanemad/abilinnapead, arendusjuhid, kommunikatsioonijuhid) ja annab oskused dialoogiliste vestlusringide korraldamiseks, et seeläbi soodustada kohalikul tasandil avatud ning kogukonnast lähtuvat valitsemist. Kandideerimine on avatud 15. septembrini siin lingil.
Kogukonnakeskse valitsemisviisi juurutamise partnerid valiti välja möödunud aasta lõpus Siseministeerium strateegilise partnerluse konkursi kaudu. Ametlik Siseministeeriumi teade avaneb siit.