Demokraatia

Kohaliku tasandi õigus

Et inimesed rohkem osaleksid ka kohaliku elu küsimustes, on alates 2020. aasta augustist on Eesti Koostöö Kogu lehel kohalik.rahvaalgatus.ee võimalus algatada arutelusid ning teha kollektiivseid pöördumisi kohalikele omavalitsustele.

Õigus teha kollektiivseid pöördumisi kohalikele omavalitsustele tuleneb kohaliku tasandi korraldamise seadusest (4. peatükk).

Seadus sätestab, et vähemalt ühel protsendil hääleõiguslikel valla- või linnaelanikel on õigus teha kohaliku elu küsimustes valla- või linnavolikogu või -valitsuse õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks algatusi.