Rahvaalgatus.ee - huvitavat ja kasulikku

Sellel lehel jagame Rahvaalgatusveebiga seoutud huvitavat ja kasulikku infot vaatamiseks, kuulamiseks ja lugemiseks.

    • Rahvaalgatusveebi 5. sünnipäeva vestlusõhtu 5. märtsil 2021 „Kuidas jõuda oma mõtte või murega otsustajateni?”
    • Arvamusfestivali arutelu 13. augustil “Kuidas on enam kui 30 rahvaalgatust mõjutanud Eesti arengut?”

     

    Räägime sinu digiidentiteedist

    Rahvaalgatus.ee kaudu saad Riigikogule ettepanekuid esitada