Rahvaalgatus.ee - rahvaalgatus.ee teke

2013. aastal alustas koostöö kogu Rahvakogu kureerimist. Aasta hiljem jõuti esimese suurema eesmärgini – Eestis seadustati kollektiivse pöördumise õigus. 2016. aastal saavutati teine oluline eesmärk – avati rahvaalgatuseveeb.

  1. aastal muudeti riigikogu töö- ja kodukorra seadust, mille kohaselt peab parlament nüüd menetlema kõiki vähemalt 1000 allkirjaga pöördumisi. Sellest ajast alates on riigikogule esitatud üle 30 kollektiivse pöördumise, millest kaks on saanud seaduseks ning mitme teise puhul on probleem lahendatud mõnel muul viisil.

Kollektiivsete pöördumiste koostamiseks ja parlamendile esitamiseks mõeldud veebikeskkonna loomine oli riikliku prioriteedina kirjas avatud valitsemise partnerluse tegevuskavas (2014–2016, tegevus 2.6), vastutajaks Eesti Koostöö Kogu. Töö veebiplatvormi ülesseadmise nimel algas 2014. aasta teises pooles, mil koostöö kogu tellis firmalt Pulse veebikeskkonna arenduse. Töö valmis 2015. aasta alguses, pärast mida sai Teeme Ära SA arendada välja otsedemokraatia tööriista Citizen OS. Tehnilised tööd telliti firmalt Vatson Digital ja platvormi disain ettevõttelt Mantral OÜ.

  1. aasta märtsis avalikustati rahvaalgatuseveebi beetaversioon. Paraku esines seal tehnilisi tõrkeid ja need vajasid kiiret kõrvaldamist. Selleks pakkus oma abi Prismatik Ltd. 2016. aasta juulikuust hakkasid veebikeskkonna põhifunktsioonid korralikult tööle ning beetaversioonile kohaselt jätkub veebiplatvormi igapäevane parendamine vastavalt kasutajate tagasisidele.

Novembris 2015 korraldati loodavale veebikeskkonnale avalik nimekonkurss, kuhu esitati ligikaudu 40 nime. Nende seast valiti võitjaks rahvaalgatus.ee.

Rahvaalgatuseveebi ülespanek läks riigieelarvelisele koostöö kogule maksma ligikaudu 25 000 eurot. Platvormi igapäevasele haldusele, pidevale edasiarendamisele, kasutajate nõustamisele ja teavitustöö tegemisele kulub aastas umbkaudu 30 000 eurot.

Rahvaalgatuseveebi loomise ajal osales koostöö kogu projektis „E-Democracy in Action“, milles Läti ja Soome jagasid e-petitsioonide esitamise ja menetlemise kogemusi. Projekti tulemusel valmis jaanuaris 2016 samanimeline kogumik. See tutvustas e-demokraatia tööriistu, kodanikualgatuslikke tehnoloogiaid ning Soome, Läti ja Leedu e-demokraatia kogemusi.