Pensioni jätkusuutlikkus

Eesti Koostöö Kogu on seisukohal, et tervet ühiskonda puudutavate ja möödapääsmatute sotsiaalreformide ettevalmistamine ja elluviimine saab sündida vaid õigeaegse ja kõiki osapooli kaasava ühiskondliku arutelu käigus. Osaliste koostöö ja usalduse suurendamiseks käivitab sihtasutus valitsusvälise sotsiaalpartnerluse keskmena sisulise dialoogi partnerite jaoks oluliste reformide käivitamiseks.

Otsuste tegemisel pensioni jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb arvestada kõigi asjassepuutuvate sidusteemadega nagu töövõimetuspensionide reform ning eripensionide, väljateenitud aastate ja soodustingimustel vanaduspensionide reform ja muudatused kohustuslikus kogumispensionis, sest nende reformidega tehtavad otsused mõjutavad riikliku pensionikindlustuse tulevikku.

10. märtsil 2015 toimus sihtrühmadele rahandusministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi poolt riikliku pensionikindlustuse jätkusuutlikkuse olukorra ja edaspidise tegevuskava tutvustus.

Riikliku pensionikindlustuse jätkusuutlikkuse edendamine. Analüüs.

20. märtsil 2015 toimus Eesti Koostöö Kogus esimene aruteluring väljateenitud aastate pensionite ja soodustingimustel vanaduspensioni teemal.

Soodustingimustel vanaduspensioni ja väljateenitud aastate pensionide reform

Soodustingimustel vanaduspension ja väljateenitud aastate pension

2.juunil 2015 käivitas sotsiaalministeerium koostöös rahandusministeeriumiga ning Eesti Koostöö Kogu kaasabil laiemad arutelud, et analüüsida pensioniindeksi ning vanaduspensioniea asjakohasust ja mõju pensionikindlustussüsteemi finantsilisele ja sotsiaalsele jätkusuutlikkusele. Toimus Riikliku vanaduspensioni jätkusuutlikkuse edendamise JUHTRÜHMA esimene koosolek.

Lähteülesanne

Esimene juhtrühma kokkuvõte


Esmased mitteformaalsed esindusorganisatsioonide arvamused laekusid 19. juuniks 2015. Eesti Koostöö Kogu koostas kokkuvõtte esitatud arvamustest, mis on edasiseks aluseks vastava analüüsi tegemisel.

Riikliku vanaduspensioni jätkusuutlikkuse edendamine, juuli 2015, kokkuvõte arvamustest
Lisa 1-3 kokkuvõttele