Riigipidamise kava (2013-2015) - seotud analüüsid

Riigiorganisatsiooni analüüs ja riigipilt

Riigipidamise kava tegeleb riigimasina ülevaatamisega. Ent selleks on vaja teada, millest see masin üldse koosneb. Kuna hetkel ei ole mujal loodud lihtsat ja kõikehõlmavat ülevaadet riigiorganisatsiooni ülesehitusest, lõime veebilehe Riigipilt, kust saab kiire ülevaate riigi ja kohalike omavalitsuste omandis või osalusel asutatud asutustest. Sellist ülevaadet nimetatakse ka riigi organogrammiks või riigipuuks.

Ressursikasutuse analüüs

Mis mahub Eestis mõiste „avalik sektor“ alla? Kui palju on seal sektoris inimesi ja kui palju kulub raha? Kas Eesti riik on õhuke või paks, kas see õheneb või pakseneb?

Neile ja teistele küsimustele aitab vastuseid leida Eesti Koostöö Kogu raport „Avaliku sektori ressursikasutuse analüüs riigi saldoandmike põhjal aastatel 2006-2012“. Analüüs valmis rahandusministeeriumi tellimusel ja kaasabil.

Loe edasi.

Halduskorralduse muutmiskava analüüs

Tartu Ülikooli riigi ja rahvusvahelise õiguse instituut ja Eesti Koostöö Kogu koostasid justiitsministeeriumi tellimusel põhjaliku analüüsi ministeeriumis ette valmistatud halduskorralduse regulatsiooni muutmise kavale.

Loe edasi.

Omavalitsuskorralduse ja regionaalhalduse trendid ja strenaariumid

Eesti Koostöö Kogu koostas 2015. aastal Siseministeeriumi tellimusel ülevaate kohalike omavalitsuse poolt täidetavate ülesannete muutuste senistest trendidest ning arengusuundadest erinevate ministeeriumide valitsemisalas. Eesmärgiks oli kaardistada, kuidas praktikas on tööjaotus omavalitsuste ja keskvalitsuse vahel kujunenud ning kuidas valdkonnaministeeriumid näevad tulevikus efektiivset ja sobivat ülesannete jaotust regionaalsel tasandil. Analüüsi tulemusena toodi välja olulised otsustuskohad (stsenaariumid) omavalitsuskorralduse ja regionaalhalduse reformidega edasiminekuks.

Loe edasi.