Nädal tagasi avatud ühisloomeportaali Rahvakogu.ee on tänase /esmaspäev kell 14.00/ seisuga end kasutajaks registreerinud 1001 kasutajat ning ühtekokku on keskkonda kasutatud 33 000 korral.

Valimisseaduste ja erakonnaseaduse muutmiseks ning kodanike osalemise ning erakondliku sisedemokraatia parandamiseks on lõunase seisuga tehtud üle 500 ettepaneku.

„Arvuliselt on pilt päris rõõmustav. Loodetavasti toovad järgmised päevad ja nädalad üha enam kvaliteetset ja sisulist diskussiooni juba sisestatud ettepanekute teemal,“ ütles Rahvakogu.ee tegevust koordineeriva Eesti Koostöö Kogu juhataja Olari Koppel.

Koppeli sõnul võib prognoosida, et siiani avalikus mõttevahetuses enim kõlanud ideed ja ettepanekud valimiskorra ja erakondade rahastamise muutmiseks on esimese nädalaga leidnud oma koha ka Rahvakogu keskkonnas. „Selle asemel, et neid ikka ja jälle uute kasutajate poolt minimaalselt muudetud sõnastuses uuesti sisestada, võiks keskenduda nende poolt ja vastu argumenteerimisele. Just see aitab saavutada parimat võimalikku tulemust,“ selgitas Koppel.

Rahvakogusse saavad ettepanekuid teha ning neid kommenteerida vaid registreerunud kasutajad, keskkonnaga tutvumiseks pole enese identifitseerimine vajalik.

Koppeli hinnangul on üldsus ühisloomeportaali vastu võtnud heatahtliku innukusega ning eriti väärib esiletõstmist asjaolu, et Rahvakogu.ee sissekanded on üldjuhul korrektselt sõnastatud. „Sisuline kriitika protsessi kui sellise suhtes on olnud edasiviiv ning oleme üritanud kõikidele töö käigus tekkinud küsimustele ka operatiivselt vastata,“ ütles Koostöö Kogu juhataja.

Veebikeskkonnas rahvakogu.kogu.ee saab ettepanekuid sisestada ja neid kommenteerida 31. jaanuarini. Veebruaris leiab aset tehtud ettepanekute sorteerimine ja nende eeldatava mõju hindamine. Ka selle protsessi tulemusi on võimalik rahvakogu.kogu.ee keskkonnas jälgida. Märtsis on kavas korraldada avalikke diskussioone enim esitatud ja toetatud ettepanekute üle.

Praeguste kavade kohaselt esitab president Toomas Hendrik Ilves Rahvakogu töö tulemused ettepaneku vormis Riigikogule märtsi lõpus või aprilli alguses.

Täna ennelõunal arutasid Rahvakogu alatusrühma liikmed Toompeal Riigikogu põhiseaduskomisjoniga protsessi edasist käiku, täpsemalt seda, kuidas Rahvakogu töö lõpuks kujunevad ja ekspertide mõjuhinnanguga varustatud ettepanekuid sujuvalt liita Riigikogu õigusloomeprotsessi.

„Kohtumine läks minu hinnangul hästi. Sellele on kindlasti kaasa aidanud ka asjaolu, et kolm põhiseaduskomisjoni liiget on osalenud Rahvakogu algatusrühma töös. Kogu protsess on olnud piisavalt avatud, mistõttu algselt peljatud vastandumist ja umbusku üksteise motiivide osas sisuliselt ei ole,“ täpsustas Koppel.

 

Lisainfo:
Olari Koppel
Eesti Koostöö Kogu juhataja
Rahvakogu algatusrühma koordinaator
50 57372