Rahvakogu algatusrühm pidas täna nõu Rahvakogu töö järgmiste etappide korraldamise üle ning pidas vajalikuks kutsuda märtsikuus kokku esindusliku valimiga rahvakoosolek veebikeskkonda laekunud ideede arutamiseks.

„Algatusrühm on seda meelt, et veebikeskkonnas ettepanekute tegemisele ja kommenteerimisele jaanuaris, ettepanekute sorteerimisele ja mõjuhinnangute lisamisele veebruaris järgneb märtsi teises pooles arutelupäev. Võimalik, et enne seda tuleb läbi viia teemapõhised arutelud. Edasise protsessi täpne kirjeldus valmib loodetavasti selle nädala lõpuks,“ ütles Rahvakogu tööd koordineeriva Eesti Koostöö Kogu juhataja Olari Koppel.

Tema hinnangul on lahtine veel ka valimi suurus. „Sotsioloogiliselt tõsiseltvõetava tulemuse saavutamiseks tuleb üheks päevaks ühte ruumi kokku saada 500 kuni 1000 inimest, keda eelnevalt viiakse senise tööga kurssi. See tähendab muu hulgas, et jutuks tulevad need teemad ja ettepanekud, mida kodanikud on jaanuaris esitanud ning mida analüütikud ja eksperdid on veebruaris hinnanud,“ lisas Koppel.

Valimisse kuuluvad kõik Eesti hääleõiguslikud kodanikud. Arutelus osalejate hulk ning ka see, kas ja kui palju korraldatakse valdkonnapõhiseid eelnevaid koosolekuid sõltub muu hulgas sellestki, kui palju see maksma läheb. Kui paljud analüütikud ja eksperdid on nõus töötama vabatahtlikult ja tasuta, siis valimimeetodil sõelale jäänud arutelupäeva osalejate transpordikulud tuleb hüvitada.

Tänaseks on veebikeskkond www.rahvakogu.kogu.ee töötanud kaks nädalat, selle jooksul on keskkonda sisestatud ligi 1100 ettepanekut, mis käsitlevad erakondade rahastamist, valimiste korda, kodanike osalemist poliitikas valimistevahelisel ajal, erakondade sisedemokraatiat ning sundpolitiseerimise peatamist.

Iga päev käib Rahvakogu keskkonnas keskmiselt 1500-3000 inimest. Registreeritud kasutajaid, neid, kes on ID-kaardi või mobiil-ID abil ettepanekuid sisestanud, neid kommenteerinud või hinnanud, on praeguse seisuga 1414.

Osalusaktiivsus sõltub osaliselt ka Rahvakogu tööd kajastava meedia aktiivsusest. „Näiteks eelmisel teisipäeval, 15. jaanuaril püstitati kehtiv rekord, kui rahvakogu.kogu.ee leheküljel käis üle 9000 külastaja,“ täpsustas Koppel.

Ettepanekuid saab teha ning neid kommenteerida ja hinnata 31. jaanuarini. Veebruaris korraldatakse keskkond ümber ning kõigil huvilistel avaneb võimalus tutvuda alateemade kaupa enimesitatud ettepanekute „kimpudega“ ning nendele lisatud mõjuanalüüsiga.

 

Lisainfo:
Olari Koppel
Eesti Koostöö Kogu juhataja
Rahvakogu algatusrühma koordinaator
50 57372