Epp-Mare Kukemelk

DELFI

Europarlamendi saadik Ivari Padar soovib rahvakogule head käekäiku ja leiab, et kodanikud peavadki kogu aeg aktiivsed olema, mitte ainult iga nelja aasta tagant valimistel.

„Valitud poliitikud peavad kogu aeg tajuma nõudliku kodaniku pilku,“ ütles Padar Delfile. „See tähendab loomulikult ka seda, et kodanik ise peab olema valimispäeval informeeritud ja nõudlik, keda ta valib ja miks ta valib ning kust on võetud valimiskampaania raha.“

Padar soovis rahvakogule ja tema ettevõtmistele head käekäiku ja avaldas lootust, et rahvakogu ei taba sama saatus, mis eelnevaid üllaid ideid kandnud ettevõtmisi – Täna Otsustan Mina ja Mõttetalgud. „Kõik need tegemised on kindlasti oma positiivset rolli kandnud, aga jäänud siiski edasiarenduseta,“ tõdes Padar.

Padar on nõus, et uutel tegijatel peab olema võimalus tulla väljakujunenud erakonnamaastikule juurde. „Samas tuleb öelda, et parim variant on inimestel ühineda täna erinevaid maailmavaateid kandvate erakondadega ning alustada oma ideedega töid,“ ütles Padar. „Uskuge mind, et see on võimalik.“

Täna oli viimane päev, kui rahvakogule sai ettepanekuid teha. Veebruaris korraldatakse keskkond ümber ning kõigil huvilistel avaneb võimalus tutvuda alateemade kaupa enimesitatud ettepanekute „kimpudega“ ning nendele lisatud mõjuanalüüsiga.

Rahvakogu algatusrühm peab vajalikuks kutsuda märtsis kokku esindusliku valimiga rahvakoosolek veebikeskkonda laekunud ideede arutamiseks.

Rahvakogu tööd koordineeriva Eesti Koostöö Kogu juhataja Olari Koppel on varem öelnud, et sotsioloogiliselt tõsiseltvõetava tulemuse saavutamiseks tuleb üheks päevaks ühte ruumi kokku saada 500 kuni 1000 inimest, keda eelnevalt viiakse senise tööga kurssi. Valimisse kuuluvad kõik Eesti hääleõiguslikud kodanikud.

Artikkel DELFI veebilehel.