Portaal “Hea kodanik”

Tänasest reedeni toimub viis Rahvakogu teemaseminari, mille ülesandeks on selgitada, millised välja pakutud ideedest võiksid kõige tõenäolisemalt aidata lahendada probleeme, millest Rahvakogu alguse sai.

Tänasel seminaril võetakse vaatluse alla ettepanekud, mis tehti rahva osaluse suurendamiseks poliitikakujundamises valimiste vahel. Rohkem kui 450 Rahvakogu veebilehel sel teemal välja pakutud mõtet jagunesid kaheksaks alateemaks: alates ideedest info kättesaadavuse parandamisest õigusloomealgatuste kohta kuni ettepanekuteni rahvaalgatuse seadustamisest, sagedasemast referendumite korraldamisest ja rahvale Riigikoguga kaasotsustamise õiguse andmiseni.

Seminaril osalevad nii ettepanekute autorid kui ka erinevad nende teemadega töötavad eksperdid: teadlased, poliitikud, ametnikud, vabaühenduste esindajad, ajakirjanikud. Olles tutvunud Rahvakogu lehel tehtud ettepanekute kokkuvõtte ning neile koostatud mõjuhinnanguga, arutatakse ja hinnatakse seminaril kõigi kaheksa tänase alateema puhul, kui asjakohased ja mõjusad need võiksid olla rahva laialdasema osalemise saavutamiseks.

Nii Praxise koostatud kokkuvõtte Rahvakogu veebilehel sel teemal esitatud mõtetest kui ka Jüri Raidla, Liia Hänni, Allar Jõksi, Raivo Vare, Ivar Tallo, Aleksander Laane ja Andres Ergma koostatud mõjuhinnangu saab kätte artikli lõpust.

Kõige asjakohasemateks ja mõjusamateks hinnatud alateemad saadetakse 6. aprilli arutelupäevale, kus osalevad umbes 500 esindusliku valimiga leitud Eesti elanikku, läbilõige ühiskonnast, kujundavad arutelu järel oma eelistuse välja pakutud lahendusvariantide hulgast.

Järgmiste päevade seminaride teemad:

  • Teisipäev, 19.03 – erakondade rahastamise aususe ja kontrollitavuse tagamine ning rahavõimu mõju kahandamine poliitilistes otsustusprotsessides
  • Kolmapäev, 20.03 – ühiskondliku ruumi politiseerimise ja sundparteistamise pidurdamine
  • Neljapäev, 21.03 – erakondade sisese ja -vahelise konkurentsi aususe ja elavuse tagamine
  • Reede, 22.03 – valija hääle kaalukuse tagamine valimistulemuste otsustamisel

Rahvakogu teemaseminare korraldab vabaühenduste liit EMSL.

Artikkel Hea kodaniku veebilehel.