Postimees

Rahvakogu teisel teemaseminaril hinnati täna olulisemateks parteide annetuste läbipaistvuse ja võrdsema riigieelarvelise toetuse küsimusi.

Kui annetuste avalikustamise praegustes reeglites ei nähtud vajadusi muudatusteks, siis erakondade riigieelarvelise toetuse puhul oldi seisukohal, et see peaks arvestama rohkem valimistel saadud hääli, mitte riigikogu kohti. See suurendaks toetust ka riigikokku mittepääsenud erakondadele.

Oluliseks peeti ka erakondade rahastamise järelvalve komisjoni volituste suurendamist ning teise inimese nime alt annetuse tegemise muutmist kriminaalkuriteoks.

Kokku hindasid rahvakogu veebilehel ettepanekuid esitanud inimesed ning erakondade rahastamise eksperdid tänasel seminaril 33 gruppi ettepanekuid, nende seas ka näiteks igasuguste annetuste keelustamist erakondadele, riigieelarvelise toetuse sidumist erakonna liikmemaksude kogumise või muude näitajatega, riigieelarvest erakondade toetamise lõpetamist ja muid ettepanekuid.

Need seminaril osalejate seas suuremat toetust ei leidnud.

Teemaseminari täpsemaid tulemusi saab vaadata, Praxise tehtud kokkuvõtet rahvakogu veebilehel esitatud ettepanekutest ning ekspertide mõjuhinnangut.

Homne rahvakogu teemaseminar keskendub ettepanekutele, mis tehti ühiskondliku ruumi politiseerimise ja sundparteistamise pidurdamiseks. Teemaseminarid jätkuvad reedeni.

Seminaride ülesandeks on valida rahvakogu veebilehel tehtud ettepanekutest kõige olulisemad, mis lähevad 6. aprillil toimuvale rahvakogu arutelupäevale.

Artikkel Postimehe veebilehe.