Portaal “Hea Kodanik”

Täna toimuval kolmandal Rahvakogu teemaseminaril on arutluse all ettepanekud, mida Rahvakogu veebilehel tehti ühiskondliku ruumi sundpolitiseerimise ja -parteistamise pidurdamiseks.

Nagu teistelgi seminaridel, osaleb ka täna ettepanekute autoreid ning erinevaid selle teema asjatundjaid. Seminaridel hinnatakse ettepanekute asjakohasust ja mõjusust ehk seda, kas ja kuivõrd võiks nende elluviimine aidata probleemi lahendada. Kõige asjakohasemateks ja mõjusamateks hinnatud ettepanekud lähevad 6. aprilli arutelupäevale, kus osalevad umbes 500 esindusliku valimiga leitud inimest, läbilõige ühiskonnast, kes valivad ettepanekute seast mõjuhinnangutega tutvumise ja arutelu järel oma eelistatuimad. Kokkuvõtted kõigist Rahvakogu veebilehel tehtud ettepanekutest, ekspertide koostatud mõjuhinnangud ja arutelupäeval kujundatud informeeritud avaliku arvamuse eelistuse esitab president Toomas Hendrik Ilves 9. aprillil Riigikogule.

Tänasel seminaril hinnatakse järgmiseid Rahvakogu veebilehel tehtud ettepanekuid, vaata altpoolt Praxise tehtud kokkuvõtet ettepanekute autorite toodud argumentidest ning Tiina Randma-Liivi, Jüri Adamsi, Raivo Vare, Ülo Kaevatsi ja Agu Uudelepa koostatud mõjuhinnangut:

1. Keelata riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnike erakondlik kuuluvus
2. Haridusjuhid peaksid oma erakondliku kuuluvuse peatama
3. Laiendada seadusega kehtestatud ametikohtade nimekirja, millel töötades ei tohi olla erakonna liige
4. Keelata Riigikogu liikme osalemine riigi äriühingute nõukogudes
5. Loobuda riigi- ja munitsipaalettevõtete nõukogudest
6. Sätestada selgem vastutus nõukogude liikmetele
7. Lõpetada Riigikogu liikmetele täiendava tasu maksmine riigiettevõtete nõukogudes osalemise eest
8. Muuta Riigikogu liikmete tasustamist riigiettevõtete nõukogudes, jätkates tasu maksmist
9. Valida avaliku võimu ametitesse ning töökohtadele inimesi vastavalt pädevusele
10. Korraldada avalikud konkursid kõigile avaliku võimu ameti- ja töökohtadele

Artikkel Hea Kodaniku veebilehel.