Portaal “Hea kodanik”

Tänane Rahvakogu seminar asub kaaluma ettepanekuid, mida Rahvakogu veebilehel tehti erakondade vahelise ja sisese konkurentsi aususe ja elavuse tagamiseks. Muu hulgas tulevad arutlusele ettepanekud erakonna asutamiseks nõutava liikmete arvu vähendamisest ning valimiskampaaniate piiramisest.

Seminaril osaleb ettepanekute autoreid ning teema asjatundjaid. Hinnatakse ettepanekute asjakohasust ja mõjusust probleemi lahendamiseks, et valida kõige asjakohasemad ja mõjusamad 6. aprillil kogunevale Rahvakogu arutelupäevale.

Täna arutlusele tulevad ettepanekute grupid:

1. Erakonna asutamiseks vajaliku liikmete arvu vähendamine
2. Mitteaktiivsete liikmete väljaarvamine erakondadest
3. Seadustada poliitiline liikumine erakonna kasvamise ajaks
4. Seada sisse toetajaliikme staatus erakonna asutamiseks
5. Valimisreklaami keelamine
6. Valimiskampaania kulutuste võrdsustamine
7. Valimiskampaaniate mahu piiramine
8. Valimisreklaami sisu reguleerimine
9. Valimiskampaaniaid ei tohi teha võlgu
10. Valimisreklaami eest tasumine toimugu ainult läbi Riigikassa
11. Lugeda valijatele avalikus ruumis kingituste jagamine enne valimisi karistatavaks häälteostukatseks
12. Jätta liikmemaksud ainsaks lubatud erakondade rahastamise allikaks
13. Erakondade rahastamine peaks toimima annetustest ja liikmemaksudest
14. Erakonnad peavad ise oma tulu teenima
15. Diferentseerida liikmemaks sõltuvalt liikme sissetulekust
16. Seada liikmemaksule alam- või ülempiir
17. Fikseerida riiklikult erakonna liikmemaksu suurus

Viis viimast olid arutlusel ka teisipäevasel seminaril erakondade rahastamisest, kuid täna hinnatakse nende mõju konkurentsile erakonnamaastikul.

Loe altpoolt tänase seminari materjale: Praxise tehtud kokkuvõtet Rahvakogu veebilehel sel teemal esitatud ideedest ning mõjuhinnangut, mille põhiautoriteks on Jüri Adams, Ignar Fjuk ja Tõnis Saarts.

Artikkel Hea kodaniku veebilehel.