Rahvakogu algatusrühma koordinaator, Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu juhataja Olari Koppel ja Vabariigi Presidendi õigusnõunik riigiõiguse professor Ülle Madise arutasid eile Riigikogu põhiseaduskomisjoni liikmetega Rahvakogu arutelupäeval eelistatud ja presidendi poolt eelmisel teisipäeval parlamendile edastatud ettepanekuid erakonnaseaduse ja valimisseaduste muutmiseks.

„Ligi tund väldanud mõttevahetus tõestas, et eelmisel aastal laia avalikku pahameelt põhjustanud probleemid on vaja lahendada. Rahvakogu poolt parlamendierakondadele pakutud ettepanekud aitavad seda eesmärki vähemalt osaliselt saavutada,“ sõnas Koppel.

Eilne mõttevahetus keskendus ettepanekute sisule, nende edasise käsitlemise vormile ja selle töö võimalikule ajakavale. „Et tegemist on esmakordse seesuguse parlamendivälise protsessiga, siis pole ka võimalik eeskujudele viidata. Ettepanekutele õigusliku staatuse andmine, olgu eraldi eelnõu või muudatusettepaneku kujul, eeldab parlamendisaadikutelt head tahet ja koostööd,“ selgitas Koppel. „Samuti loodavad Rahvakogu eestvedajad, et ettepanekute menetlemine on avalik ja seejuures järgitakse kaasamise häid tavasid, mida põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste ka lubas.“

Vastavalt kokkuleppele hakkavad Rahvakogu ettepanekuid arutama erakonnad ja nende fraktsioonid Riigikogus. „Lahendusi pole mõtet oodata täna või homme. Ent näiteks Riigikogu valimisi käsitlevad ettepanekud võiksid leida lahenduse aasta enne järgmisi valimisi, hiljemalt tuleva aasta märtsikuuks,“ ütles Koppel.

Professor Madise selgitas komisjonile viieteistkümne arutelupäeval toetust leidnud ettepaneku õigusliku vormistamise võimalusi ning osundas sellele, et ettepanekute võimalikud mõjud on hoolikalt Eesti parimate riigiõiguse asjatundjate osalusel läbi arutatud ning samuti presidendi poolt Riigikogule üle antud.

Vabariigi President edastas eelmisel teisipäeval Riigikogule Rahvakogu arutelupäeval eelistatud ettepanekud, mis käsitlevad erakonnaseaduse ja valimisseaduse muutmist. Ettepanekute hulgas soovitakse näiteks poliitilisele reklaamile kulu- ja mahupiirangute seadmist, ebaseaduslike annetuste kriminaliseerimist, valimiskünnise alandamist ja üksikkandidaatide võrdsemat kohtlemist Riigikogu mandaatide jagamisel. Samuti teeb Rahvakogu Riigikogule ettepaneku vaadata ümber erakondadele ja kandidaatidele kehtivad kautsjoni nõuded, muuta erakondade riigieelarvelise rahastamise korda õiglasemaks ning luua õiguslik ruum rahvaalgatuseks Riigikogule esitatava petitsiooni vormis.

Kõigi Rahvakogu ettepanekutega on võimalik tutvuda siin: https://www.ngo.ee/ngo/8/article/5382

Lisainfo:
Olari Koppel
Eesti Koostöö Kogu juhataja
50 57372
olari@kogu.ee