Postimees

Inimarengu aruande peatüki «Inimene ja ühiskond» toimetaja Marju Lauristin avaldas arvamust, et Eesti võiks võtta eesmärgiks jõuda Euroopa Liidus turvalisimate riikide hulka, see parandaks ka usaldust avaliku võimu vastu.

«Globaalne turvalisusindeks näitab kahte huvitavat asja. Selle poolest on Eesti 21. kohal – meie võimalused on suuremad kui tegelik olukord. Me oleme suure potentsiaaliga, et oma turvalisustaset tõsta,» leidis Lauristin. «Võiksime võtta eesmärgiks, et jõuda Euroopa Liidus turvalisimate riikide hulka. Selleks on tarvis sisuliselt selgete tahet, hoolt.»

Tema hinnangul peab vähendama ebavõrdsust ja rahvuslikust heterogeensusest tulenevaid pingeid ning on aeg üle saada meie suurest naabrist tulenevast stressist.

Lauristin osutas, et turvalisus on seotud ka usaldusega avaliku võimu vastu.

«Eestis on suurenenud kriitiliste hinnangute osa riigile kaks korda. Pärast 2007. aastat on kaks korda rohkem kriitiliselt riiki suhtuvaid kui neid, kes rahul. Minu jaoks seostub see majandusmudeli ammendumisega ja teiselt poolt demokraatia probleemidega. Inimeste nõudlikkus siin on positiivne, mitte negatiivne,» rääkis Lauristin, et see peaks meid edasi viima ja pingutama panema.

Korruptsioon oli tänavuses inimarengu aruandes esimest korda kõvasti luubi all. «Korruptsiooni osas oleme viimase aasta jooksul langenud kaheksa koha võrra, see on väga tõsine asi. Eriti oluline on see, et poliitilise korruptsiooni oht on tõusnud, see teema on jõudnud rahvusvaheliselt nähtavale ja peaksime ise võtma seda väga tõsiselt,» arvas Lauristin.

Artikkel Postimehe veebilehel.