Postimees

Täna toimunud riigikogu põhiseaduskomisjoni avalikul istungil oli kõne all rahvakogu ettepanekute menetlemise edasine tegevuskava. Istungil anti ülevaade nendest ettepanekutest, mida on põhiseaduskomisjonis juba käsitletud.

«Rahvakogu ettepanekud puudutavad erinevaid teemasid ja valdkondi. Põhiseaduskomisjon on kõige kaugemale jõudnud erakondade rahastamise valdkonnaga, kus erakondade rahastamise järelvalve komisjoni tegevust käsitlev eelnõu on juba vormunud seaduseks ja erakondade rahastamist käsitlev eelnõu on üle antud täiskogule korraliseks menetlemiseks,» ütles põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste.

Oma senise töö käigus on põhiseaduskomisjon toetanud erakondade rahastamise skeemi muutumist, kautsjoni mõju vähendamist ja ka rahvaalgatuse seadustamist. Nii näiteks näeb põhiseaduskomisjoni algatatud erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu ette riigikogust välja jäänud erakondade riiklike toetuste olulise suurendamise ja kandidaadi registreerimiseks nõutava kautsjoni vähendamise poole võrra. Samuti suurendatakse erakondade rahastamise järelevalve komisjoni pädevust.

Probleemides, kus põhiseaduskomisjon pole konsensust saavutanud, soovib komisjon arutelu jätkata sügisistungjärgul. Siiani pole kokkulepet saavutatud poliitilise reklaami mahu piiramise, erakonna liikmepiirangu, kompensatsioonimandaatide jaotuse üle ja mitmetel muudel teemadel.

Artikkel Postimehe veebilehel.