Rahvakogu algatusrühma pressiteade

Rahvakogu algatusrühma liikmed tunnustavad Riigikogu põhiseaduskomisjoni otsuse eest korraldada eile avalik istung  ning anda tagasisidet Rahvakogu protsessi käigus sõelale jäänud ettepanekute suhtes. Algatusrühm väljendab lootust, et see kujuneb Rahvakogu ettepanekute edasisel arutamisel heaks tavaks.

Ühtlasi julgustavad Rahvakogu vedajad nii põhiseaduskomisjoni liikmeid kui Riigikogu fraktsioone töötama Rahvakogu materjalide täispaketiga, sest see sisaldab nii ekspertide mõjuanalüüsi kui erinevate lahendusvariantide poolt- ja vastuargumente. Rahvakogu algatajate hinnangul näitas protsess kätte suuna ja väljendas ühisloometöös osalenute tahet avada Eesti poliitiline maastik senisest suuremale konkurentsile, kahandada raha mõju poliitilistele otsustele ning võimaldada kodanikel osaleda ühiskonna tulevikku kujundavate otsuste langetamisel ka valimistevahelisel perioodil.

„Riigikogu ei pruugiks takerduda Rahvakogu ettepanekute konkreetsetesse sõnastustesse vaid võiks lähtuda eelkõige väljendatud  mõttest. Näiteks Rahvakogu arutelupäeval tegid osalejad selged valikud – enamikel juhtudel pooldati hetkel kehtivate regulatsioonide muutmist. Muutuste võimalike tagajärgede mõjuhinnang sisaldub Rahvakogu töös osalenud ekspertide analüüsis. Kui on veelgi vajadust ettepanekute sisu täpsustada, võiks Riigikogu esitada konsultatsiooniks juba konkreetsed lahendusteed ja nende kohta tagasidet küsida,“ selgitas algatusrühma liige Hille Hinsberg poliitikauuringute keskusest Praxis.

Rahvakogu algatusrühm on ka seisukohal, et parlament võiks jõuda Rahvakogu ettepanekute suhtes otsusele mõistliku aja jooksul. „Riigikogu liikmete Andrei Korobeiniku ja Kajar Lemberi poolt esitletud töökava võiks saada edasise töö aluseks.  Omalt poolt peame kindlasti oluliseks, et Riigikogu valimiste korda käsitlevad ettepanekud – valimiskünnise muutmine, kautsjoni suurus, mandaatide jagamise kord, erakonna asutamiseks vajalik liikmete arv – saaksid menetletud hiljemalt aasta enne järgmisi valimisi, see tähendab 2014. aasta märtsiks,“ lisas Rahvakogu algatusrühma tööd koordineerinud Eesti Koostöö Kogu juhataja Olari Koppel.

 

Lisainfo:

Hille Hinsberg

Poliitikauuringute keskus Praxis

56 473193

 

Olari Koppel

Eesti Koostöö Kogu

50 57372