Postimees

Rahvaalgatust võimaldava seaduse eelnõu kirjutatakse valmis suvel ja jõuab riigikogus arutlusele sügisel, ütles täna riigikogu põhiseaduskomisjoni reformierakondlasest esimees Rait Maruste.

Täna seda küsimust arutanud komisjon leppis kokku vaid eelnõu põhijoontes.

Endiselt jäädi seisukohale, et põhiseadust rahvaalgatuse võimaldamiseks muutma ei hakata. Lisaks sellele on seadusega piisavalt reguleeritud rahvahääletuse korraldamine, mis komisjoni meelest täiendusi ei vaja.

Küll aga vajab loomist regulatsioon, mis võimaldaks rahval oma soovidega valitsuse või parlamendi poole pöörduda. «Selgelt on puudu see osa, mis puudutab kollektiivset pöördumist kas seadusandja või valitsuse poole ehk niinimetatud petitsiooniõigus. Seal tuleks mingid lahendused leida,» pakkus Maruste.

Esialgu pole komisjon rahvaalgatuse detailideni veel jõudnud, kuid Maruste käis välja, et tõenäoliselt võiks tulevane seadus lubada petitsiooni korraldamist ja allkirjade kogumist nii internetis kui ka paberkujul. Milline võiks olla petitsiooni esitamiseks vajalik toetushäälte arv, on praegu lahtine.

Petitsioonid komisjonidele

Kindel on see, et häälte täitumise korral jõuaks petitsioon vastava parlamendikomisjoni lauale, kes peaks ettepanekut menetlema ja andma sellele omapoolse põhjenduse.

«Üldjuhul on tagajärg see, et see toob komisjonile kohustuse asi ära kuulata ja siis kas nõus olla sellega või mitte olla, aga siis põhjendustega. Ei saa olla lihtsalt nii, et meile ei meeldi, vaid peab olema mingi põhjus, miks üks asi läheb ja teine ei lähe käiku.»

Selle kõrval tuleks ilmselt täiustada seadust, mis määrab märgukirjadele ja taotlustele vastamise korra, sest praegu puudutab see ainult üksikisikuid.

Lahtisi küsimusi on Maruste sõnul veel: näiteks mitu korda aastas võib ühte ja sama taotlust esitada ja millised on petitsioonile esitatavad vorminõuded.

Esialgu valitseb põhiseaduskomisjonis rahvaalgatuse osas üksmeel. «Tänane arutelu näitas küll, et on üksmeel. Keegi ei olnud vastu. Kui jõuame detailideni, siis võib tulla lahkarvamusi.»

Põhiseaduskomisjon kohtub enne suve veel kolmel korral. Maruste sõnul peaks need kohtumised andma piisavalt ainest, et tal õnnestuks suvel seaduse eelnõu tekst ja seletuskiri valmis kirjutada ja sügisel komisjoni arutelule tuua. «Kirjutan suvel, aga menetlema hakkame sügisel,» lubas Maruste.

Artikkel Postimehe veebilehel.