Eesti Juristide Liit kutsub riigikogu seadma täna algava poliitikahooaja prioriteediks erakondade rahastamise ja selle järelevalve korrastamist.

Juristide liidu tegevpresident Tiina Sepa märkis sügisistungjärgu avaistungi eel riigikogule saadetud pöördumises, et lisaks järgmise aasta riigieelarve vastuvõtmisele on parlamendil ees palju seadusloometööd, mille puhul on tähtis eristada olulist vähemolulisest ja tunnetada rahva ootusi.

Sepa märkis, et pärast vaimustusega alanud Rahvakogu on erakondi puudutavad ettepanekud sumbunud Toompea koridoridesse ning lootusetunne on asendumas rahva pettumusega. «Me ei saa lubada, et kõrgeima rahvaesinduse autoriteet on langenud tema enda rahva silmis lubamatult madalale parlamendierakondade soovimatuse tõttu teemaga tegeleda ausalt, kiirelt ja tulemuslikult. Aeg möödub, uued teemad tulevad peale ning varsti ei mäletatagi, milles need rahastamisprobleemid seisnesid,» lausus ta.

Vabakond ei ole seda tema sõnul aga unustanud ja nõuab riigikogult jätkuvalt tegusid. Parlamendi usaldusväärsust aitab juristide hinnangul taastada riigikogu liikmete eetikakoodeksi ja lobireeglite kehtestamine, mida on küll lubatud, kuid pole seni samuti tehtud, lisas Sepa.

Juristide liit kutsus parlamenti erakondade rahastamist ja järelevalvet korrastama ka aasta eest tehtud pöördumises.

Artikkel Postimehe veebilehel.