Eesti Koostöö Kogu nõukogu valis nõukogu esimehe kohale tagasi kunstiteadlase Marika Valgu, nõukogu aseesimehena jätkab ettevõtja ja konsultant Raivo Vare.

Valk on täitnud kaheksaliikmelise nõukogu esimehe ülesandeid alates 2010. aasta septembrist.

Vabariigi Presidendi poolt 2007. aastal loodud Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu annab välja traditsioonilist Eesti Inimarengu Aruannet, koordineerib Rahvakogu algatusrühma tööd, juhib haridusministeeriumi partnerina elukestva õppe strateegia kaasamisprotsessi ning koostab Eesti riigi haldusvõimekuse analüüsi.

Eesti Koostöö Kogu nõukogusse kuuluvad alates käesoleva aasta juulikuust lisaks Valgule ja Varele ka uisutreener Anna Levandi, ajaloolane David Vseviov, majandusteadlane akadeemik Urmas Varblane, politoloog Mari-Liis Jakobson, kirjanik Andrus Kivirähk ja rahandusministeeriumi osakonnajuhataja Kaie Karniol.