Põhiseaduse järgi on Eestis kirik ja riik lahus. Mitme rahvusvahelise uuringu järgi on Eesti üks kõige kiriku- ja usukaugemaid ühiskondi maailmas.

Ometi on paar tõdemust põlenud me enese- ja ühisteadvusse. Esiteks, et Eesti rahva arenemiseks ja säilimiseks läheb meil vaja oma riiki. Teiseks, et oma eluga hakkama saamiseks tuleb koolis käia ja õppida.

Oleme hariduse-usku rahvas. Kuigi juba vanarahvas teadis väita, et ega kool lolli ei riku, on just hariduse sisu ja selle väärtustamine aidanud meil esmalt rahvaks ja siis riigiks saada. Pole välistatud, et täieneva tarkuse toel saame ehk kunagi ka õnnelikuks. Vähemasti Euroopa kultuuriruumis.

Et hariduse vajalikkuse fakt vaidlustamise alla ei kuulu, siis keskendub kogu õppimist ja õpetamist käsitlev debatt hariduse sisule ja viisi(de)le. Viimase kolme aasta mõttetöö vili ehk elukestva õppe strateegia aastateks 2014-2020 on mustandi kujul valmis saanud ning avalikuks debatiks küps.

Eesti Koostöö Kogu kasutab võimalust ja meile pandud kohust sellele arutelule nii virtuaalses kui füüsilises ruumis kaasa aidata.

Loe edasi.