Homme toimub Riigikogus riiklikult tähtsa küsimuse arutelu, mille keskmes on maikuus avalikustatud Eesti Inimarengu Aruande 2012-2013 järeldused ja soovitused. Inimarengu Aruande koostajate poolt teevad ettekande aruande peatoimetaja, Tallinna Ülikooli professor Mati Heidmets ja aruande toimetaja, Tartu Ülikooli professor Jüri Sepp. Riigikogu põhiseaduskomisjoni poolse kaasettekandega esineb komisjoni liige Andres Herkel.

„Loodan, et nii aruanne ise kui ka selle parlamentaarne arutelu aitab ühiskonnal ja erakondadel teha Eestile parimaid valikuid muutuvas maailmas,“ arvas Eesti Koostöö Kogu juhataja Olari Koppel. „Inimarengu Aruandes sisalduv statistika ja nende põhjal tehtud järeldused on asendamatu abimaterjal meid ümbritseva keskkonna mõistmiseks igale kodanikule ja igale erakonnale.“