Elukestva õppe strateegia 2020 huvirühmadega läbi viidud järjekordsed konsultatsioonid rõhutavad vajadust toetada õpetajat uue õpikäsituse rakendamisel, samuti tuleb muuta õpetaja amet köitvaks. Selleks on kõrgema palga kõrval vaja muuta õpetaja töökeskkonda ning võtta omaks nüüdisaegne õpetamiskultuur.

Eesti Koostöö Kogu ning Haridus- ja Teadmisministeeriumi viisid 9–11. oktoobrini läbi arutelud partneritega, mille tulemusel laekus strateegiaprojektile nii kirjalikke kui ka suulisi ettepanekuid. Konsultatsioonide käigus ilmnes, et strateegia prioriteedid ja meetmed on õigesti valitud. Täpsustada tuleb mõisteid, õpetamise hindamise ning strateegia mõju indikaatoreid. Ettepanekuid vaatab ministeerium üle veel enne strateegia eelnõu saatmist ametlikule kooskõlastusringile.

„Eesti elukestva õppe strateegia 2020″ ehk haridusstrateegia on Eesti hariduse planeerimise kõige olulisem dokument, mis jõuab ametlikule kooskõlastamisele oktoobri lõpus. Strateegia lõppvarianti tutvustatakse huvirühmadele ja avalikkusele 30. oktoobril.

Konsultatsioonil esitatud ettepanekutega on võimalik tutvuda Eesti Koostöö Kogu veebilehel https://www.kogu.ee/olemus-ja-roll/elukestva-oppe-strateegia/elukestva-oppe-strateegia-2014-2020/9-11-oktoobri-2013-konsultatsioon/

Täiendav info:

Lelo Liive

Programmijuht

Eesti Koostöö Kogu

693 8333