Enam kui sada hariduse huvirühmade ja eksperti esindajat arutas täna Tallinna Tehnikaülikoolis Eesti elukestva õppe strateegia 2020 eelnõud, mis sõnastab hariduspoliitika olulisimad eesmärgid järgmiseks seitsmeks aastaks.

Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Koostöö Kogu ja Haridusfoorumi koostöös nelja aasta vältel alt-üles põhimõttel välja töötatud strateegias on hariduse üldeesmärk elus hakkama saamiseks vajalike teadmiste ja sotsiaalsete oskuste andmine kogu elu vältel.

„Õppija-keskne, erinevate valdkondade teadmisi paindlikult ja ajakohaselt siduv uus õpikäsitus teeb õppeprotsessi köitvaks kõigile sõltumata nende vanusest,“ ütles Eesti Koostöö Kogu juhataja Olari Koppel. „Strateegia peab andma väga selge sõnumi tänastele ja homsetele õpetajatele: ühiskond väärtustab õpetajatööd kõrgendatud sotsiaalse staatuse, parimaid köitva konkurentsivõimelise palga ja nüüdisaegse töökeskkonnaga.“

Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo rõhutas seminaril, et hariduse eesmärkide üle peab arutama laiemalt kui vaid spetsialistide ja ametnike ringis. „Seetõttu on ka uus haridusstrateegia teistlaadne dokument võrreldes paljude muude arengukavadega. See on valminud väga suures osas kodanikuühiskonna ettevõtmisel ja toel,“ rääkis Aaviksoo.

„Haridusvaldkonnas on kodanikuühiskond piisavalt tugev ja suuteline looma dokumente, mis ametliku tunnustuse toel võivad kujuneda riigi strateegilisteks eesmärkideks. Mitu aastat ette valmistatud haridus- ehk elukestva õppe strateegia on hea ning vajalik näide, kuidas tuleb hariduses strateegilisi eesmärke seada“, lisas minister Aaviksoo.

Strateegia läks selle koostajate käest Haridus- ja Teadusministeeriumile, kes saatis selle tagasisideringile teistesse ministeeriumitesse ning sotsiaalpartneritele. Seejärel arutavad strateegiat Riigikogu komisjonid, misjärel läheb dokument pärast konsultatsioonide käigus selgunud täpsutuste lisamist valitsuse istungile heakskiitmiseks.

Strateegiaga saab tutvuda veebilehel: https://www.kogu.ee/olemus-ja-roll/elukestva-oppe-strateegia/elukestva-oppe-strateegia-2014-2020/

Lisainfo:

Lelo Liive,

Eesti Koostöö Kogu

Programmijuht

693 8333

5010165