Postimees

Tallinna Tehnikaülikooli sotsiaalteaduskonna teadur Külli Sarapuu leiab, et väikeriigile omaselt napib Eesti poliitikas oskusteabe kasutamist.

«Oskusteabe piiratud kättesaadavus on üks raskemaid taakasid, mis ühele väikeriigile osaks saab,» ütles Sarapuu tänasel konverentsil «Eesti kui väikeriik».

Tema sõnul on meie haldussüsteemi jaoks igapäevaselt kriitiline teema, kuidas ära kasutada nii kodumaist kui Eestist väljas asuvat oskusteavet. «Mõlemad küsimused nõuavad senise haldussüsteemi toimimise ümbervaatamist,» ütles Sarapuu.

Poliitilise tasandi võime oskusteavet kaasata pole teaduri sõnul kiita. «Väikeriikide parteidel reeglina napib oskusteavet, nende taga pole suuri think tank’e,» selgitas ta. Teaduri sõnul jääb oskusteabega arvestamisest puudu nii poliitiliste eesmärkide seadmisel kui analüüside tegemisel.

Täna peetud konverentsil «Eesti kui väikeriik» arutleti SA Eesti Koostöö Kogu eestvedamisel riigi toimimise ja sellega seotud probleemide üle.

Artikkel Postimehe veebilehel.