Koostöö Kogu sõlmis täna Rahandusministeeriumiga lepingu avaliku sektori ressursikasutuse analüüsi läbiviimiseks. Tegemist on jätkuga EKK  riigipidamise kava raames tehtud avaliku sektori töötajate arvu ja tööjõukulude analüüsile. Uuring valmib märtsi lõpuks.

Lisaküsimused: Külli Taro, kylli@kogu.ee