President Toomas Hendrik Ilves esitles täna Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis raamatut „Räägib riigipea“ (Govorit glava gosudarstva), mis koondab valikut riigipea kõnedest ajavahemikus 2006-2012 ja pikemat, spetsiaalselt selle raamatu jaoks antud intervjuud.

President Ilvese hinnangul näeb ta raamatut eelkõige suhtlusvahendina ja võimalusena oma mõtteid ja seisukohti põhjalikult selgitada neile Eesti elanikele, kelle suhe Eesti riigiga sisaldab rõõmude ja iseenesestmõistetavuse kõrval ka probleeme ja nurinat.

„Ma loodan, et see raamat aitab lugejal veidi paremini mõista Eesti viimaste aastakümnete valikuid,“ ütles president. „Ma ei arva, et iga lugeja peab kõige öeldu ja kirjutatuga nõus olema, ent kõned ja intervjuu loovad loodetavasti aluse rahulikuks dialoogiks.“

Raamatu sünniloos on oma osa ka Tallinna vene koolide õpilastel, kes saatsid eelmisel aastal intervjuu jaoks küsimusi. Intervjuud on võimalik originaalkujul, see tähendab eesti keeles täispikkuses lugeda Vabariigi Presidendi ja Eesti Koostöö Kogu koduleheküljel koduleheküljel.

Varem on president Ilvese kõneraamatud ilmunud eesti, ungari, läti ja soome keeles. „Koos venekeelse raamatu ilmumisega on Eesti riigipea mõtted nüüdsest raamatuna kättesaadavad kõigi suuremate sugulas- ja naaberrahvaste huvilistele,“ ütles raamatu kirjastanud Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu juhataja Olari Koppel, kes on ka raamatu koostaja ja selles oleva intervjuu autor.

Koppeli sõnul võib seda raamatut muu hulgas vaadata ka hariduse ja lõimimise alase ettevõtmisena, mistõttu on Eesti Koostöö Kogu saatnud raamatu ka venekeelsete koolide raamatukogudele, samuti jagatakse neid kultuuriministeeriumi kaasabil vähemusrahvaste kultuuriseltsidele.

Raamatu väljaandmist toetas kultuuriministeerium, selle trükiarv on 600 ning alates tänasest on see ka raamatukauplustes müügil.

Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu on valitsusväliste organisatsioonide koostöövõrgustik, mis annab välja traditsioonilist Eesti Inimarengu Aruannet, koordineeris Rahvakogu tööd ja uue haridusstrateegia kaasamisprotsessi ning töötab praegu välja riigipidamise kava.

Lisainfo:
……

Olari Koppel
Eesti Koostöö Kogu juhataja
50 57372