Eesti Koostöö Kogu kutsus Linnalaborit kaasa mõtlema Eesti võimalustele tulevikuväljakutsetega hakkamasaamiseks. Kuidas pidada riiki olukorras, kus maksumaksjate arv väheneb, rahvastik vananeb, ent ootused elukvaliteedile suurenevad?

Tänase riigi ülesehituse ja ülesannete juures on kokkuhoiul oma piirid ees. Linnalabor aitab aga mõelda piiridest väljapoole. Kas tänane tööjaotus on parim võimalikest? Või saaks keskvalitsuse, omavalitsuste, kogukonna ja üksikisiku vastutuse ja ülesannete ümberjagamisega ühiselu paremini korraldada?

Linnalabor vaatleb ruumiidee projektis kaht teemat, mis läbivad kõiki eluvaldkondi – need on ruum ja kogukond.

Lähemalt võib lugeda siit:  projekti tutvustus linnalabori veebilehel ja ruumiidee lehel.

Lisaküsimused: Külli Taro, kylli@kogu.ee