Postimees.ee

Sotsiaaldemokraadid algatasid täna riigikogus kaheksast seaduseelnõust koosneva paketi, millega püütakse muuta poliitikat ja valitsemist avatumaks ning lihtsustada uute jõudude riigivõimu juurde tulemist.

Pakett näeb ette riigikogu valimise seaduse, erakonnaseaduse, riigikogu töö-ja kodukorraseaduse, riigikogu liikme staatuse seaduse, kohaliku omavalitsuse korraldamise seaduse ja riigivaraseaduse muutmise.«Tänaseks on päevselge, et riigikogu enamus jäi pea kõigi Rahvakogu sisuliste ettepanekute suhtes kurdiks. Põhjuseks on see, et kehtivate poliitiliste mängureeglite säilitamine aitab kaasa nii valitsejate võimulpüsimisele kui ka sellele, et ka järgmises riigikogu koosseisus on vaid neli erakonda,» ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Sven Mikser. Sotsid tahavad omapaketiga luua värsketele jõududele paremad võimalused.Riigikogu valimiste seadusse soovivad sotsid muudatusi, mis puudutavad valimistel osalemiseks tasutavat kautsjonit. Ettepaneku järgi tuleb erakonnal või üksikkandidaadil enne kandidaatide registreerimiseks esitamist tasuda iga kandidaadi eest alampalga suurune kautsjon.  Samas ei pea ettepaneku järgi kautsjonit tasuma erakond, mille registrisse kandmisest ei ole möödunud neli aastat.

Kautsjon makstakse tagasi, kui kandidaat osutub valituks või saab valimisringkonnas hääli vähemalt 10 protsenti lihtkvoodist või kui erakonna kandidaadid kogusid üleriigiliselt kokku vähemalt 4 protsenti häältest.

Sotsid sõnastaks ka ümber punktid, mis puudutavad kandidaatide häälte jagunemist.

«Nende erakondade ringkonnanimekirjades, kelle kandidaadid kogusid üleriigiliselt kokku vähemalt 4 protsenti häältest, reastatakse kandidaadid vastavalt igaühele antud häälte arvule. Sama erakonna ringkonnanimekirjas olevate kandidaatide hääled liidetakse. Erakond saab nii mitu mandaati, kui mitu korda ületab temale selles valimisringkonnas antud häälte arv lihtkvoodi,» pakuvad sotsid sõnastuseks.

«Erakonna mandaatide arvu suurendatakse ühe võrra, kui häälte jääk moodustab vähemalt 75 protsenti lihtkvoodist. Erakond ja üksikkandidaat saab mandaadi ka juhul, kui häälte arv moodustab vähemalt 75 protsenti lihtkvoodist. Valituks osutuvad nimekirjas eespool olevad kandidaadid, kellele antud häälte arv on vähemalt 10 protsenti lihtkvoodist. Kui vähemalt kahele kandidaadile on antud võrdne arv hääli, osutub valituks kandidaatide üleriigilises nimekirjas eespool olev kandidaat.»

Samuti teevad sotsid ettepaneku raeastada kandidaatide üleriigilises nimekirjas kandidaadid vastavalt nende kogutud häälte arvu suhtele ringkonna lihtkvooti. Kui häälte arvu suhe ringkonna lihtkvooti on võrdne, saab kompensatsioonimandaadi kandidaat, kes on esitatud nimekirjas eespool.

Raha ka riigikogust välja jäänutele

Sotsid soovivad muudatustega hakatama rahastama ka neid erakondi, kes osalesid riigikogu valimistel. Erakondadele ettenähtud rahast soovivad sotsid jagada poole võrdselt kõigi riigikogus valituks osutunud erakondade vahel ning ülejäänud poole jagada proportsionaalselt saadud häälte arvuga kõigi parlamendivalimistel osalenud erakondade vahel, kes kogusid vähemalt kaks protsenti häältest.

Riigikogu valimisel osalenud erakond, kes ei ületanud valimiskünnist, kuid kogus vähemalt ühe protsendi häältest, saaks ettepaneku järgi riigieelarvest eraldist 10 000 eurot aastas.

Samuti soovivad sotsid keelata teha erakonnal kulusid rohkem kui 500 000 euro eest kalendriaastas. Seda ületavad kulud loetakse keelatud annetuseks.

Parlamendiliikmed nõukogudest eemale

Sotside demokraatiapakett puudutab ka parlamendiliikmete nõukogudes ja volikogudes istumist. Ettepaneku järgi ei tohiks riigikogu liige volituste ajal olla riigi osalusega äriühingu või riigi asutatud sihtasutuse juht, nõukogu ega juhatuse liige.

Samuti ei või sotside ettepaneku järgi olla riigikogu liige oma volituste ajal olla linna- või vallavolikogu esimees või aseesimees.

Üks eelnõudest puudutab Euroopa Komisjoni liikme kandidaadi nimetamist, mille sotsid tahavad anda riigikogu valida, valitsus esitaks eelnõu järgi volinikuks parlamendi nimetatud isiku.

Riigikogu komisjoni istungid soovivad sotsid teha avalikuks, nii et sellel võivad osaleda valitsuse liikmed või teised komisjoni juhi kutsutud isikud. Ka komisjoni protokollid tehakse eelnõu järgi avalikuks, välja arvatud riigisaladust puudutavates punktides, ühtlasi kantaks protokolli nii otsused kui ka sõnavõtud.

Artikkel Postimehe veebilehel.