Tartu Ülikooli riigi ja rahvusvahelise õiguse instituut ja Eesti Koostöö Kogu koostasid justiitsministeeriumi tellimusel põhjaliku analüüsi ministeeriumis ette valmistatud halduskorralduse regulatsiooni muutmise kavale. Analüüsi põhijärelduse kohaselt soovitavad riigiõiguse spetsialistid ministeeriumil loobuda abstraktsest õiguse korrastamise eesmärgist, sest selleks ei ole praktilist vajadust ning abstraktse õigustehnilise täiuslikkuse taotlusest tingitud muudatused tekitavad põhjendamatuid kulusid. Õigusnormide kehtestamine ja raha eraldamine on ühiskonna juhtimise vahendid, neid ei tohiks vaadelda eesmärkidena iseeneses. Praegu tuleks selgelt keskenduda konkreetsetele ühiskonnas eluliselt vajalikele muudatustele.

Tutvu analüüsi täistekstiga siin.

Lisainfo: Külli Taro, kylli@kogu.ee